blog NIT

VAŠ VODIČ ZA PAMETNE ODLUKE

blog NIT - VAŠ VODIČ ZA PAMETNE ODLUKE

O.M.I SCAN – Preventive Diagnostic Scan

 

Princip rada O.M.I Analyzera

OMI TEST 1

Ljudski organizam je sistem sastavljen od velikog broja ćilije koje  se razmnožavaju, rastu i umiru.  Svaka ćelija a time i organi u celini emituju elektromagnetne talase koji predstavljaju i stanje tih organa čime se može dobiti i informacija o zdravlju ili predispoziciji za neke zdravstvene probleme.

O.M.I Scan meri električne aktivnosti organizma na ćeliskom nivou. Postupak je potuno bezbolan, bez kontraindikacija  i traje nekolko minuta.

O.M.I Scan u stanju je da detektuje male ali važne promene u bio – provodljivosti što dovodi do funkcionalnog disbalansa organa. Ubzan metabolizam, infekcije, alergije, slaba linfna cirkulacija može mjeriti i na snimci se male, ali važne odstupanja u bio-vodljivost koja rezultira zbog promjenjive funkcioniranje sposobnosti naših organa. Hyper metabolizam, infekcije, alergije, krv i limfnu cirkulaciju umanjenje će dovesti do značajnog porasta u bio-vodljivosti, dok niska metabolizam, degeneracije tkiva, prerano umiranje stanica, genetska oštećenja će rezultirati značajnim smanjenjem bio-provodljivosti.

O.M..-Scan je neinvazivan, brz i pouzdan test koji se može koristiti u promovisanju preventivne medicine i kao drugo stručno mmišljenje pri nedoumicama u pogledu dijagnoze i uzroka nekog zdravstvenog problema. Ovakva analiza dragocena je za praćenje efikasnosti terapije. Originalnost O.M.I Analiyzera ogleda su u mogućnosti merenja biofizičkih parametara organa. Ovakva tehnologija skeniranja otvara vrata za razvoj “prediktivne” medicine za 21 vek.

Vrste dijagnostike, testova I analiza:

 • Qvantna I Biorezonantna dijagnostika, EPD, EAV i VEGA testovi I analize kojima je moguće otkriti svaku nepravilnost u organizmu I nekokoliko godina pre nastanka bilo kakvih simptoma. Testovi poput: intolerancije na hranu, alergene I mineralno vitaminske analize, moguće je saznati koja je hrana optimalna za vaš organizam I koja hrana može da nam smeta. Moguće je utvrditi prisustvo bakterija, virusa ili parazita I još mnogo toga. Više informacija….

Mogućnosti 

ZAŠTO PITI PROVERI…images 5

Dijagnostiĉke mogućnosti uredjaja za funkcionalne analize I dijagnostiku omogućiće lekaru I pacijentu da za veoma kratko vreme saznaju:

 • opšte energetsko stanje organizma I odrediti u datoj situaciji njgove adaptacione reserve,
 • stepen dejstva biopatogenih faktora spoljašnje sredine na organizam: geopatogenog i radioaktivnog, elektromagnetnog opterećenja
 • mogućnost pojave bolesti, vezanih za genetsku predispoziciju (dijabet, insult, infarkt, hipertonija, onkologija i dr.)
 • skriveni psihološki uzroci bolesti (nesigurnost, strah, uvreda, depresija, stres i t.d.)
 • poĉetni stadijum bilo kog patološkog procesa, na dokliniĉkom nivou pojave bolesti, kada  simptomi nisu jasno izraženi ili uopšte otsustvuju
 • biološki uzrast u celini, a isto tako i biološku starost pojedinih organa pojedinaĉno
 • stanje imunološkog, endokrinog i vegetativnog sistema, a takoĊe i sredina (krv, limfa)
 • prisustvo u organizmu bilo kog oblika virusa, bakterija, gljiva, glista, ameba, njihova lokalizacija i stepen aktivnosti
 • nedostatak ili disbalans u organizmu vitamina, mikroelemenata, fermenata i hormona
 • prisustvo cisticni, fibroznih procesa i dr. neoplazmi; ustanoviti ne samo prisustvo benignih i malignih tumora, već i predraspoloženost za njihovo stvaranje
 • patologiju kiĉmenog stuba i promene na organima koji su sa njim u vezi
 • ustanoviti primarno oboleli organ, najviše oboleli organ, ustanoviti ceo patogenetski lanac (mehanizam nastanka bolesti)
 • testirati da li odgovaraju pacijentu zubne proteze, ortopedski materijali, kozmetiĉka sredstva i nakit, amajlije, kamenje i t.d.
 • prisustvo urodjene ili steĉene intoksikacije, a isto tako i stepen negativnog dejstva na organizam razliĉitih patogenih agenata: teških metala, pesticida, herbicida nitrata i t.s.
 • odrediti formu alergije, ustanoviti njen uzrok, a isto tako i testirati razne alergene
 • stepen efektivnosti i uzajmno dejstvo bilo kojih lekova koji primenjuju, dodataka hrani, vitamina, a takodje i njhovih nus pojava bez njihovog neposrednog uzimanja, izabrati efektivni preparat, lek koji se dobro podnosi ili šemu leĉenja optimalnim dozama
 • izabrati namirnice koje odgovaraju liĉno pacijentu, i odrediti one koje izazivaju nutritivnu alergiju
 • napraviti kompleksni individualni preparat na osnovu dijagnostiĉkih podataka

Reports

No.

Reports

01

Cardiovascular and cerebrovascular

20

Endocrine System

02

Gastrointestinal function

21

Immune System

03

Liver function

22

Breast

04

Gallbladder function

23

Vitamin

05

Pancreatic function

24

Amino Acid

06

Kidney function

25

Bone Growth Index

07

Lung function

26

Eye

08

Brain nerve

27

Heavy Metal

09

Bone disease

28

Allergy

10

Bone mineral density

29

Coenzyme

11

Rheumatoid bone disease

30

Element of human

12

Blood sugar

31

Pulse of heart and brain

13

Basic physical quality

32

Channels and collaterals

14

Human toxin

33

Sperm and semen

15

Trace element

34

Menstrual cycle

16

Prostate

35

Gynecology

17

Male sexual function

36

Obesity

18

Gynecology

37

Collagen

19

Skin

38

Comprehensive Report Card

Understanding O.M.I-Scan

The human body is the aggregate of a large number of cells and the process of cell division, growth causes these charged bodies of atomic nucleuses constituting of atoms and the electrons constantly emit electromagnetic waves.

Our human body also emits electromagnetic wave signals that represent the specific state of the human body and these wave signals vary under different conditions of the human body such as health, sub-health, disease, etc.

O.M.I-Scan measures the electrical activity of the body’s extra cellular fluid in 3D. The system introduces low intensity electrical signals into the body using the test rod in a totally painless 30 minutes examination with no side effects. The operation procedure is simple, and the scanning result is totally operator-independent as well as reproducible for immediate repeated testing.

O.M.I-Scan is able to measure and capture the small but important deviations in bio-conductivity that results due to the changing functioning capabilities of our organs. Hyper metabolism, infection, allergy, blood and lymph circulation impairment will result in a significant rise in bio-conductivity, while low metabolism, tissue degeneration, premature dying of cells, genetic damage will result in significant reductions in bio-conductivity.

O.M,I-Scan is a low cost and non-invasive test that can be used to promote preventive medicine, complement diagnostics and evaluate follow-up therapy and control of treatment. The originality of this O.M.I-Scan lies in the new way of reading the purely biophysical aspects of the body’s functioning and also in a quantifiable biophysical approach. O.M.I-scan scanning technology will certainly open the door for the practice of “predictive medicine” on the 21st century.