Toksicnost celija

 Učili su nas da postoji preko 10.000 različitih bolesti I da su operacija I  lekovi način na koji ih je moguće lečiti. 

Medjutim istina je da postoji samo jedan uzrok svih tih bolesti. Loša funkcija ćelija ili ćeliski kvar. – Citat Gary Tunsky iz knjige “The Battle For Health Is Over pH”

Posle više od dvadeset godina istraživanja iz oblasti biologije, biofizike I biohemije nezavisnim istraživanjima nekoliko naučnika u svetu došli su do do zaključka da 

Na 5% svih zdravstvenih problema utiče :

  • Nasledna slabost (izavana genetskim predispozicijama) i nesreće I sportske povrede.

 

Na  preostalih 95 posto zdravstvenih problema direktni uzročnik je:

  • Ćeliska toksičnost, greške na informacionom nivou I  ćeilskoj komunikaciji.

 

 Vise>>>