Cvekla

NITRIC OXIDE SHOT

Cvekla

Screen-Shot-2014-04-28-at-2.52.39-PM-991x1024Poboljšava cirkulaciu – Kada nitrati koji se nalaze u repi i drugim namirnicama udju u ljudski organizam, hemijska reakcija ih pretvara u dušikov oksid, odnosno molekul koji poma\e tkivma u krvnim \ilama da se pro[ire *(vazodilatacije), ;ime se pobolj[ava protok krvi i dodotk kisenika i svih hranjivih materija u va[em telu. 

More info….