Dijagnostika

 Uredjaji za funkcionalnu analizu organima

Biorezonantni  zdravstveni detektiv

  • Funkcionalna analiza (biorezonantni skener) Psi Vector Diacor
  • O.M.I Analiza (Wellness kvantna analiza)

Biorezonantna funkcionalna analiza softverom Psi Vector Diacor

Prvo pitanje pre nego što se odlučite za pregled ili analizu odnosno odabir uredjaja na kojem pregled trebate obaviti je: “šta želite saznati”  Sobzirom da svi uredjaji na tržištu imaj svoja ograničenja i prednosti bilo bi dobro da se pre nego što se odlučite posavetujete sa stručnom osobom  Zato je preporuka da obavite informativni razgovor u više centara i na taj način procenite kome će te pokloniti poverenje. Vreme koje utrošite na ovaj način može vam uštedeti mnogo novca i vremena.

Primer:

  • Ukoliko želite saznati stanje ili prokrvljnost krvnih sudova, imate li kamen , neku cistu ili tumor potrebno je koristiti  uredjaje koji su u stanju da utvde morfologiju – izled (Ultrazvuk, skener, magnetnu rezonancu…)
  • Za otkrivanje funkcionalnih promena na organima i organizmu u celini koriste se uredjaji na bazi biorezonance. Skoro svi se baziraju na Elektropunktrunoj dijagnostici ili Electrodermal Screeningu – EAV

Prednost funkcionalne analize:

Bezbolna, bez kontraindikacija, brza, štedi vreme i novac.

 Na tržištu postoji veliki broj ovakvih uredjaja koji se u zavisnosti od njihovih  mogućnosti mogu koristiti za medicinske  ili wellness usluge.

Za sve koji imaju ozbiljne zdravstvene probleme i koji ne žele ili nemaju vremena za gubljenje preporučujemo Psi VectorDiaCor medicinsk biorezonantni kompjuterski softver. Analizu na ovom uredjaju mogu da obavljaju samo medicinsko stručno osoblje. Samo skeniranje traje desetak minuta nakon čega je potrebno dobijene podatke analizirati.  U centru Life 4 You stručnu analizu obavlja Marina Luketina Šunjka koja je ujedno i ovlašćeni predavač za elektropunkturnu dijagnostiku po Dr.Voll-u i kompjutersku dijagnostiku na biorezonantnom kompjuterskom softrveru Psi Vector Diacor i kvantno informacionu terapiju dr.Skripnjuka.

 Više informacija o DiaCor uredjaima  

 

 

 

 

 

 

Samostalno ili u kombinaciji sa DiaCor kompjuterskim softverom interesantne su mogućnosti koje nudi O.M.I Anaylzer.

O.M.I Analiza

(Wellness kvantna analiza)

Izged izveštaja koje nudi O.M.I Analyzer pogledaj Ovde…

Ovaj uredjaj je idealan za osobe koje žele   preventivno da budu informisane o svom zdravstvenom stanju kako bi  ukoliko postoji potreba sproveli  i druge vrste analiza poput:

Ultrazuvka, skenera, intlerancije na hranu, Real Age procena biološke starosti organizma, funkcionalnih i mineralno vitaminskih potreba…

Bilo da želite stučnu analizu vašeg zdravlja ili želite da nabavite i obučite se za rad na ovim uredjajima možete zakazati besplatne konsultacije na telefon +381 63 10 20 702 ili Ovde..

Na tržištu postoje desetine sličnih uredjaja koji se po izgledu skoro uopšte ne razlikuju.  Medjutim diskutabilna je njihova tačnost.

Prednost O.M.I Aanalyzera ogleda se u tome što dobijate dva uredjaja u jednom. Kompjuterski softver za EPD (elektropunturnu dijagnostiku) i Qvantni analizer.

Uz pomoć softvera za elektropunkturnu dijagnostiku možete proverti sve što unosite ili nanosite na telo. Hranu, lekove, čajeve, kozmetiku, homeopatke preparata a možete preko bio generatora napraviti Qvantno informacionu terapiju.

Za Preporučujemo ga zahvaljujući višegodišnjem iskustvu i uporedjujući rezultate sa medicinskim biorezonantnim softverom.

Ono što ističemo je obuka i podrška u radu jer nije važno koliko nešto košta nego šta time dobijate.

Posebnu pažnju potrebno je obratiti na stručnost i kvalifikacije osoba koje sprovde analizu zbog čega je dobro da se dobro informišete pre nego što izaberete osobu kojoj će te dati poverenje.

 

Opis rada i prednosti funkcionalne dijagnostike u odnosu na druge metode dijagnostike. Više…

Ljudsko telo se sastoji od velikog broja ćelija koje kontinuirano rastu, razvijaju se, diferenciraju i umiru, ali se i neprestano regenrišu kroz sopstvenu deobu. U telu odrasle osobe 25 miliona ćelija podeli se u minuti, dok se regeneriše oko 100 miliona krvnih ćelija. Tokom procesa ćelijske deobe i rasta, atomska jezgra pod naponom stvaraju bazičnu osnovu naših ćelija a superbrzi elektroni izvan jezgra su u neprestanim promenama zbog čega dolazi do konstantnog emitovanja elektromagnetnih talasa. Ti talasi koje naše telo emituje su pokazatelj stanja našeg organizma i razlikuju se od stanja do stanja u komparaciji: zdravo, manje zdravo, bolesno, itd. Ukoliko smo u stanju da pročitamo ove elektromagnetne talasne signale, možemo „pročitati“ i stanje našeg organizma.

Kvantna (quantum) medicina smatra da je osnova svake bolesti upravo promena frekvencije tih izvanjezgarskih ćelijskih elektrona, promene njihovih orbita koje prouzrokuju promene na nivou atoma, zatim u malim, pa većim biomolekulima, konačno promenama u samoj ćeliji i organu koji ona čini. Jednostavno, ukoliko se promeni frekvencija elektrona, promeniće se elektromagnetni talas koji stiže od posmatranog atoma. Te promene do kojih dolazi zbog bolesti i fizičkih promena u nutritivnoj oblasti su obično slabe i variraju od nano do mikrogausa. U principu, energija i frekvencija prolaze kroz pojačavač i stižu u kompjuter koji ih potom procesira upoređujući dobijene rezultate sa onima koje spadaju u normalne kvantne vrednosti. Veličina dobijenih vrednosti ukazuje na prirodu i vrstu promena ćelijskih vrednosti, a eventualni poremećaji se objašnjavaju kao klinička slika. Na primer: ćelije raka se razlikuju od normalnih ćelija pa se tako razlikuju i njihovi elektromagnetni talasi. Mašina šalje signal ćelije raka i ako dođe do odgovora, rezonancije, takva ćelija postoji u telu i mašina će je otkriti. Što je više kancerogenih ćelija, signal-odgovor je jači. Ako nema takvih ćelija, rezonancija će u potpunosti izostati.

ŠTA JE O.M.I ANALYSER

clip_image002

To je mašina koja spaja high-teck inovacije medicinskih projekata, bio-informatiku, elektrotehniku ali i druge nauke. Koristeći kvantnu medicinu kao osnovu, primenjuje naprednu elektronsku opremu za prikupljanje najtananijih elektromagnetnih signala u potrazi za abnormalnostima u radu organa ljudskog tela. Služi za analizu i testiranje, utvrđivanje zdravstvenog stanja i otkrivanje glavnih problema, kao i za davanje standardnih preventivnih preporuka, Ova mašina je time individualni vodič  i zdravstveni konsultant za celo telo a njene prednosti su neinvazivnost, praktičnost, jednostavnost, trajnost, ekonomičnost.

Obezbedjujemo opremu, obuku i podršku u radu.

Ukoloko ste zainteresovani za nabavku naših uredjaja kontaktirajte nas.

More info.