Dr.Voll O.M.I Testing System

O.M.I Testing System

 

 

Electrodermal Screening images 5

Elektropunkturna dijagnostika

 Dr. Reinhold Voll

Metod ElektroPunkturne Dijagnostike – EPD (EAV)je osnovao dr. Reinhold Voll (1909-1989). On se rodio u Berlinu 17. februara 1909. Najpre je završio visoku tehničku školu u Štutgartu a nakon tragične smrti oca arhitekte, kome tadašnja medicina nije mogla pomoći, upisao je medicinski fakultet u Hamburgu. Posle završenih studija medicine počeo je da radi u hamburškoj bolnici. Od 1945 dr. Fol je živeo u Rusiji (tadašnji SSSR). Sa odabranom ekipom ruskih lekara, radio je na daljem naučnom razvoju novih metoda dijagnosticiranja. Pored poznatih načina lečenja aktivno je istraživao nove metode lečenja. Njegovo polje istraživanja bile su sva dostignuća u tradicionalnim metodama lečenja u svetu. Posebno je zadržao polje interesovanja kod tradicionalnog kineskog lečenja preko akupunkturnih tačaka. Najpre je sistematizovao sve tačke po njihovom položaju a zatim razvio električni uređaj za merenje elektro potencijala na njima. U početnim eksperimentima dr. Fol je stimulisao akupunkturne tačke sa određenim naponima struje u cilju terapeutskog delovanja na obolele organe. U leto 1953. pronašao je uređaj sa kojim se određuje tačan položaj tačaka i merenje električnog potencijala na ćelijama svih organa. Smatra se začetnikom novog pravca u dijagnosticiranju bolesti pod nazivomElektroPunkturna Dijagnostika (EPD). Dr. Fol je svoje otkriće pojasnio: ‘“ ČE, teorija kineske akupunkture je tačna. Čovekovo zdravlje je direktno zavisno od kretanja te energije i njene ravnoteže u telu. Moguće je tu energiju meriti i uravnotežavati je.“’ Dr Folu je uspelo da sa svojim uređajima otkrije nove meridijane koje je detaljno opisao i klinički dokazao kao tačne. Na svakom meridijanu je otkrio kontrolne tačke (tzv. KMT)čije vrednosti elektro potencijala pokazuju energetsko stanje celog meridijana.

Medikamentozno testiranje

Dr. Fol je, iznad svega, otkrio mogućnost testiranja lekova pre unošenja u organizam. Do otkrića je došao sasvim slučajno. Primetio je da se skazaljka mernog uređaja pokreće kada pacijent u rukama drži medikament. Još početkom 20 veka, nemački naučnik ‘Maks Plank’ je definisao kvant gde najsitniji delić energije koji ima frekvenciju, zove se kvant. Svaki medikament poseduje svoj kvant. Kada se za potrebe medikamentoznog testiranja postavi medikament u mernom krugu: pacijent – aparat – uređaj, izmereni rezultati se menjaju. Ukoliko su lek i oboleli organ sa jednakom frekvencijom, medikament briše “negativno” polje organa što posledično dovodi do ozdravljenja. Revolucionarno otkriće dr. Fola je otvorilo novo polje u savremenoj medicini. Najveći naučni razvoj, Folov metod e doživeo u Rusiji i Ukraini u vreme i nakon černobilske katastrofe. Poslednjih godina EPD ima nagli razvoj u praktičnom dijagnosticiranju naročito u Nemačkoj, Austriji, i Švajcarskoj.

Izvor http://sh.wikipedia.org/wiki/Elektropunkturna_dijagnostika

Uredjaji koji se baziraju na principima Elektropunkturne dijagnostike  u Engleskoj VIŠE INFORMACIJA…

Uredjaji koji se baziraju na istom proncipu u Italiji…..