blog NIT

VAŠ VODIČ ZA PAMETNE ODLUKE

Drugo mišljenje

Kompletan tekst prenosimo sa bloga balkanskog skeptika

Prvi put sam čuo za Vitastiq preko jednog hrvatskog portala. Sam naslov je bio dovoljan da se upecam. Senzacionalistički naslov teksta je zaslužan za današnji tekst koji čitate:

“ [EKSKLUZIVNO] Vitastiq je revolucionarni hrvatski proizvod koji mjeri vitamine i minerale u tijelu “ [1]

Nešto novo na tržištu, nešto što će zamijeniti dosadašnje aparature za laboratorijsku dijagnostiku, naravno morao sam da saznam više. Moje oduševljenje je nestalo po završetku čitanja teksta. Logika iza “kakav naslov takav i tekst” je bila tačna, iza ovog uređaja nisam mogao da pronađem nijednu naučnu činjenicu već skupinu new age sljedbenika spojenu sa drevnim medicinskim praksama.

vitastiq prevara

Provjera nivoa vitamina i minerala u krvi i to u roku od nekoliko minuta, zamislite samo koliko to ljudskih života može spasiti od teških bolesti? Stanja poput hipovitaminoze nisu medicinski beznačajna, ona uzimaju svoj danak u ljudskim životima ali i ostavljaju ljude teško narušena zdravlja. Najmlađi i najstariji su posebno osjetljivi na poremećaje minerala i vitamina, djeca zbog nedostatka vitamina D mogu doživotno ostati invalidi, a starije osobe mogu da dožive ozbiljne zdravstvene probleme zbog disbalansa minerala u organizmu.

Članak spominje da je Vitastiq trenutno u fazi crowdfunding-a [3]. Ubrzo sam našao indiegogo kampanju. Vitastiq je uspješno sakupio dovoljnu svotu novca za masovnu proizvodnju, sakupili su 172,961 američkih dolara što nije mala suma novca. Ne samo da je skupljena dovoljna suma novca nego je skupljeno 85% više od potrebnog iznosa. Malo koji uređaj to može očekivati osim ako ne donosi nešto novo i inovativno.

Zanimalo me kako uređaj funkcionira, na kojim principima, što ga to čini toliko specifičnim i drugačijim od dosadašnjih. Autor teksta mi je dao odličnu polaznu tačku za daljnja istraživanja:

“Riječ je o metodi elektro-akupunkture dr. Volla koja je neinvazivna i potpuno bezbolna, a kojom se mjerenjem električnog otpora akupunkturnih točaka individualno određuje status vitamina i minerala u tijelu.” [4]

Nakon nekoliko klikova mišem završio sam na Wikipedijinom članku o elektroakupunkturi po dr. Vollu (Folu). Bacio sam se na iščitavanje nekoliko pasusa zbijenog teksta i nisam ostao previše iznenađen onim napisanim:

“Electroacupuncture according to Voll or EAV is a device used in alternative medicine.” U prijevodu: Elektroakupunktura prema dr. Vollu ili EAV je sprava korištena u alternativnoj medicini. [5]

Da sam tužilac u slučaju ubistva slijedeća rečenica iz wikipedijinog članka bi bila dovoljna za osuđujuću presudu.

“Only several devices are registered in FDA as a galvanic skin response measuring device; they still can’t be used in diagnosis and treatment.” U prijevodu: samo nekoliko sprava za galvansko mjerenje preko kože je registrirano kod regulatorne agencije FDA; ali se ni one ne mogu koristiti u dijagnozi i liječenju. [6]

Kao skeptik ne mogu uzeti mišljenje nekog anonimnog autora članka, kao pravi skeptik moram se obratiti naučnoj zajednici. Američko društvo za rak je izvršilo ispitivanja i zaključilo da:

“… that the evidence does not support the use of EAV as a method that can diagnose, cure, or otherwise help people with cancer” or “as a reliable aid in diagnosis or treatment of .. other illness.” U prijevodu: … da dokazi ne podržavaju upotrebu EAV kao metode za dijagnozu, liječenje ili bilo kakvu pomoć osobama sa rakom ili kao pouzdano pomagalo za dijagnozu ili tretman drugih bolesti. [7]

Kako jedna lasta ne čini proljeće tako ni samo jedna studija nije dovoljna da bi se nešto skroz opovrgnulo (naučno ništa ne možemo apsolutno opovrgnuti). Kako bi dokazao moju tvrdnju, da medicinski značaj Vitastiqa gotovo pa nikakav, navodim sve urađene studije na temu elektro-akupunkture po dr. Vollu.

Studija pod nazivom: A double-blind, placebo-controlled study on the diagnostic accuracy of an electrodermal test in allergic subjects (studija o dijagnostičkoj preciznosti elektrodermalnog testa na alergičnim osobama) [8], koju su izveli naučnici sa Univerziteta u Veroni je zaključila:

“We conclude that the studied bioelectrical method, under blind testing, cannot correctly detect respiratory allergy.“ U prijevodu: zaključujemo da proučavana bioelektrična metoda, pod slijepim testiranjem, ne može ispravno detektirati respiratornu alergiju.

Studija pod imenom: Is electrodermal testing as effective as skin prick tests for diagnosing allergies? A double blind, randomised block design study (da li je elektrodermalno testiranje učinkovito kao testovi sa ubodom kože za dijagnozu alergija? [9], koju su izveli naučnici sa Univerziteta iz Southamptona je zaključila:

“Electrodermal testing cannot be used to diagnose environmental allergies. U prijevodu: elektrodermalno testiranje se ne može koristiti za dijagnozu alergija na okolinu.

Studija pod nazivom: Food allergy diagnostics: scientific and unproven procedures (dijagnostika alergija na hranu: naučne i nedokazane procedure).[10], koju su izveli naučnici sa Univerziteta Humboldt u Njemačkoj je zaključila:

“The other alternative and complementary techniques have no proven benefit and may endanger patients via misdiagnosis.” U prijevodu: Druge alternativne i komplementarne tehnike nemaju dokazane dobrobiti i mogu ugroziti pacijente pogrešnom dijagnozom.

Studija pod nazivom: Vega testing in the diagnosis of allergic conditions (vega testiranje i dijagnoza alergijskih stanja [11], koju su izveli naučnici sa Australijskog koledža za alergije je zaključila:

“Vega testing (the Vega test method) is an unorthodox method of diagnosing allergic and other diseases. It has no established scientific basis and there are no controlled trials to support its usefulness. Vega testing may lead to inappropriate treatment and expense to the patient and community.” U prijevodu: Vega metoda testiranja je neortodoksna metoda dijagnosticiranja alergijskih i drugih bolesti. Nema uspostavljenu naučnu bazu i ne postoje kontrolirane studije koje podržavaju njenu učinkovitost. Vega testiranje može dovesti do neprikladnog liječenja i troška pacijentu i zajednici.

Sve navedene studije su urađene od strane naučnika, studije su double-blind[12], sa upotrebom kontrolne skupine [13]. Ove studije opovrgnule dijagnostičke mogućnosti elektroakupunkture po Vollu, logički možemo zaključiti da se radi o uređaju od veoma male do nikakve koristi medicini.

Vitastiq kao uređaj baziran na EAV je dokazano neunčinkovit za mjerenje nivoa minerala i vitamina u krvnoj plazmi. Zbog toga me je mnogo iznenadilo kada sam na stranici Vitastiqove indiegogo kampanje saznao da je urađeno “nezavisno kliničko ispitivanje” i da je utvrđeno :

“We are happy to announce that the results between these two methods proved to be in high concordance.” U prijevodu: sretni smo da objavimo kako su rezultati u ove dvije metode dokazano u visokom skladu/poklapanju. [14]

Pomenuta studija nije double-blind, niti ima kontrolnu skupinu ali su ipak dokazali ono što su naučnici sa prestižnih Univerziteta i fakulteta u Veroni, Southhamptonu i Berlinu opovrgnuli.
Kreatori EAV uređaja vole da spominju kako je njihov uređaj odobren od strane FDA (američka Federalna agencija za hranu i lijekove). Prenosim dio teksta dr. Bareta, o EAV uređajima i FDA odobrenjima:

“The FDA classifies “devices that use resistance measurements to diagnose and treat various diseases” as Class III devices, which require FDA approval prior to marketing. In 1986, an FDA official informed me that the FDA Center for Devices and Radiological Health had determined that the Dermatron and Accupath 1000 were diagnostic devices that posed a “significant risk.” No such device can be legally marketed in the United States for diagnostic or treatment purposes. A few companies have obtained 510(k) clearance (not approval) by telling the FDA that their devices will be used for biofeedback or to measure skin resistance, but this does not entitle them to market the devices for other purposes.” U prijevodu: FDA klasificira sprave koje koriste mjere otpornosti za dijagnozu i tretman raznih bolesti kao sprave treće klase, koje zahtjevaju FDA odobrenje prije marketinga. 1986. godine FDA službenik me informirao da je FDA Centar Za Instrumente i Radiološko Zdravlje odredio da su Dermatron i Accupath 1000 sprave koje donose značajan rizik. Nijedna takva sprava se ne može legalno oglašavati u SAD-u za dijagnostičke svrhe ili svrhe liječenja. Nekoliko kompanija je dobilo 510(k) oslobođenje (ne odobrenje) tako što su rekli FDA agenciji da će njihove sprave biti korištene za biofeedback ili mjerenje otpora kože, ali ovo im ne dopušta da sprave oglašavaju za druge svrhe.

Na osnovu urađenih studija naučnika širom planete, na osnovu mišljenja skeptika i liječnika možemo da zaključimo da Vitastiq počiva na kvazinaučnoj metodi koja je više puta naučno opovrgnuta. Ovo je još jedan uređaj koji funkcioniše na izmišljenim naučnim saznanjima i netačnim mjerenjima može da dovede građane u opasnost zavaravanje. Smatram da uređaj nema nikakve medicinske svrhe i da se isti ne preporučuje kao alternativa pacijentima koji pate od hipovitaminoza. Da uređaj predstavlja opasnost potvrdila je i FDA koja je izdala upozorenje proizvođačima EAV uređaja zbog lažnog reklamiranja uređaja pod dijagnostičko-terapijske. [15][16][17]