Dr. Rife

 

Raymond Royal Rife (1888. – 1971.) je bio genijalan znanstvenik koji je najznačajnije dijelove svoje karijere proveo u prvoj polovini 20 st.. Razlog što većina koji ovo čitaju nikad nije čula za njega leži u činjenici da je profil njegovih istraživanja i pronalazaka bio krajnje nepodoban za težnje farmaceutske industrije. Pronaći način liječenja koji je izvediv po trošku koji odgovara cijeni jedinog potrebnog resursa, tj. električne struje, te za kojeg je aparatura jeftina i lako dostupna gotovo svakom, predstavljao je ozbiljan udarac tada još mladoj i brzo rastućoj farmaceutskoj industriji.

Pionir na području “bioelektrične” medicine, Rife je zaslužan za cijeli niz izuma koji se danas koriste u optici, elektronici, biokemiji i drugim granama znanosti. Vlasnik je cijelog niza nagrada i doktorata. Zbog širokog spektra znanja koji je imao i velike multidisciplinarnosti brzo je izašao iz okvira tadašnjih uskih razmišljanja medicinske struke
koja je, nažalost, uvelike prisutna još i danas. Veliku većinu tehnologije potrebnu za njegova istraživanja on je jednostavno izradio sam. Neki od njih su i danas u širokoj primjeni. Na primjer, u modernoj mikrobiologiji gotovo neizostavni mirkodisektor i mikromanipulator kao i UV mikroskop su njegovi izumi koje je koristio za jedan dio svojih istraživanja u vrijeme dok njegovi kolege nisu imali ni koncept čemu to konkretno služi. Zasigurno, jedno od njegovih najvećih dostignuća je prvi mikroskop specijaliziran za promatranje virusa te Univerzalni Mikroskop – za to vrijeme začuñujući primjerak tehnologije s preko 6000 dijelova i povećanjem od 60 000 puta. Donedavno je to bio jedini mikroskop sposoban za promatranje živih virusa. Razlog tome je što moderni mikroskopi prvo ubiju sve što je u uzorku ostavljajući ostatke koje operator promatra umjesto živog sustava. Kod virusa je takav način vrlo manjkav zbog vrlo velike dinamičnosti kojom su sposobni promijeniti svoju ulogu u tkivu. Rife je u svojim istraživanjima došao do zaključka da svaki mikroorganizam ima svoj
specifični spektroskopski tj. “energetski” potpis. Zakretanjem kvarcne prizme fokusirao je svjetlost do valne duljine gdje bi se pojedini mikroorganizam mogao proučavati. U trenutku kad bi inače došlo do rezonancije pri vidljivoj svjetlosti, nevidljivi bi mikroorganizmi postali
vidljivi. Velika većina organizama koje je gledao s tim mikroskopom bila je vidljiva samo u UV spektru. Rife je prevladao taj problem koristeći dvije različite frekvencije u UV dijelu spektra od kojih su obje rezonirale s karakterističnim “potpisom” mikroba. Te dva vala bi
interferirala i kao rezultat interferencije dobivao se val u vidljivom dijelu spektra. Na taj je način Rife bio prvi čovjek koji je uspio promatrati ponašanje živih mikroorganizama u tkivu,
fenomen kojeg je nemoguće izvesti elektronskom mikroskopijom. Zanimljivo je da su neke zasluge za ta istraživanja u kasnijim godinama preuzeli drugi ljudi. Konkretno Virginia Livingston je preuzela zasluge 1948.-e za identifikaciju mikrorganizma koji uzrokuje rak kod
ljudi. Tu istu stvar je Rife napravio još 1920.-e što je i sama imala prilike vidjeti budući da je veliki dio razdoblja od 1930.-tih do 1948. provela u posjetima Rifeovom laboratoriju, baš kao i mnogi njeni suvremenici. Meñutim, to joj nije smetalo da Rife-a ni ne spomene u svojim radovima. Mnogi tadašnji znanstvenici koji su posjetili Rifea te vidjeli i proučili njegov rad ipak su stali iza njega. Rife je radio i surañivao s najeminentnijim znanstvenicima i liječnicima tog razdoblja.

Rife se nije previše obazirao na te priče i nastavio je svoj rad. Nakon što je uspio snimiti viruse, pokazati njihov životni ciklus i ponašanje u tkivu, upotrijebio je isti način pomoću kojeg ih je učinio vidljivima da ih uništi. To je izveo pojačavajući intenzitet frekvencije koja je dovodila do rezonancije do mjere kada bi ugrozio strukturalni integritet mikroorganizma. Dotičnu frekvenciju i intenzitet je zvao skraćeno “MOR” (“mortal oscillatory rate”). Zamijetio je da MOR nema nikakvog utjecaja na okolno tkivo. Postoji bezbroj frekvencija i svaka vrsta

39

http://argentumcompendium.org/

ima svoje karakteristične. Mogućnosti takvog tretmana su gotovo beskonačne. U mnogo godina istraživanja Rife je otkrio frekvencije karakteristične za uzročnike mnogih bolesti.
1934.g. na University of Southern California provedeno je istraživanje u kojem su doktori i patolozi, imenovani u posebnu komisiju, odabrali i za eksperiment pripremili grupu oboljelih od raka u terminalnoj fazi. Njihov zadatak je bio da ih pregledaju ako budu još živi nakon 90
dana. Nakon 90 dana tretmana, komisija je zaključila da je nakon tih 90 dana 86.5% pacijenata posve zdravo. Nakon toga, terapija je dodatno prilagoñena te je i ostalih 13.5% pacijenata posve izliječeno u nekoliko sljedećih tjedana. Dakle, uspješnost terapije je bila
100%!Nakon tog uspjeha, prireñen je banket za Rifea na kojem su bili prisutni svi vodeći medicinari SAD-a. Banket je bio prireñen pod imenom “The End To All Diseases”. To je bilo 1931.-e u studenom. Te su godine svi ti ljudi poricali da su se ikad sreli s Rifeom!!! Neki od njih su se naglo preselili u Južnu Ameriku zamjetno bogatiji.

Slijed dogañaja je bio slijedeći. Morris Fishbein, glavni čovjek i možemo reći vlasnik American Medical Association-a je poslao odvjetnika Harry Hoxsey-u, čovjeka koji je
rutinski liječio rak pomoću lijeka na biljnom principu. Ponuda je bila sljedeća. Fiscbein bi
kupio patent od Hoxsey-a nakon čega Hoxsey ne bi imao ni centa profita devet godina. Tada,
ukoliko bi se uspostavilo da lijek radi, Hoxsey bi dobivao “čak” 10% profita. Nakon što je to
potonji odbio, Fishbein je sredio da ga u roku od godinu i pol dana uhapse 125 puta na ime
navodnog rada na polju medicine bez dozvole. Sud je svaki put odbacio optužbe, meñutim,
Hoxsey je doveden do ludila. Odvjetnika je poslao i Rife-u! Rife ga je takoñer odbio.Nakon
toga su počeli nestajati filmovi i rezultati istraživanja iz laboratorija. Tada je “naglo” buknula
vatra u basnoslovno skupom laboratoriju koji je trebao staviti “točku na i” istraživanju i
konačnoj potvrdi Reifeove terapije. Takoñer, kod Rifea je netko vandalizirao laboratorij
uništivši taj i danas neprojecjenjivi laboratorij, u to vrijeme gotovo jedini takav u svijetu.
Konačni udarac dolazi kad policija ilegalno konfiscira kompletan materijal prikupljen kroz
cijelu Rifeovu karijeru. Komercijalna primjena je prestala 1939.-e kada je tužena jedina
tvornica u SAD-u koja je proizvodila Rifeove generatore. Tužba je odbačena kao posve
neosnovana ali cijeli zakonski proces protiv farmaceutske industrije je uzeo toliko novaca da
je firma bankrotirala i morala biti zatvorena. U tom trenutku, to je značio prestanak svake
aktivnosti u tom smjeru.

Na sreću, i nakon njegove smrti par informiranih ljudi je rekonstruiralo većinu te

tehnologije. Sve je više informacija, knjiga i konkretnih instrumenata koji djeluju, mada je
Rife veliku količinu informacija ponio sa sobom u grob. Danas ima mnogo izvedbi Rifeovih
generatora. Od skupih do jeftinijih, boljih ili lošijih. Rife je pretežno koristio izvedbe s
pobuñenim plinovima u vakumskoj cijevi, meñutim, današnje novije izvedbe se pretežito
baziraju na elektrodama koje se drže u ruci ili na neki drugi način pričvršćuju na tijelo te se na taj način apliciraju rezonantne frekvencije ili njihove harmonike na tijelo. Takoñer se uz
terapiju preporučuje često ispiranje hladnom vodom. Meñutim, sami detalji oko terapije su
van opsega ovog teksta. U novije vrijeme se pojavila i nova generacija ureñaja koja koristi
frekvencije (uobičajeno električne impulse na oko 15 Hz) i struju za borbu protiv parazita i
sličnih nametnika. Obično ih nazivaju zapperi.

Za sve koje zanima više o Rifeu preporučujem izvrstan site s velikim brojem informacija.