Funkcionalna analiza organizma

Jeste li znali da je moguće predvideti efekat terapieje ili leka  i pre nego što ga popijemo

 
 

Ovo je moguće već pedeset godina , merenjem  električnog potencijala ćelije u bioaktivnim tačkama na rukama i nogama uz pomoć različitih uredjaja poput O.M.I Analyzera i biorezonantnih skenera.

U svetu se koriste različiti termini za ovu vrstu dijagnostike ili testa:

  • Electrodermal Screening
  • Dr.Voll EAV Testing System
  • Elektropunkturna dijagnostika po Folu – EAV
  • (nem. Elektroakupunktur nach VollEP)

Zašto je to važno?

Ukoliko na vreme, pre nego što  promene na organima budu vidljive  pomoću ultrazvuka ili skenera ustanovimo funkcionalnu promenu na organu moguće je sprečiti ili usporiti bilo koju bolest.

Prednosti funkcionalne dojagnostike: U poredjenju sa konvencionalnim metodama medicinske dijagnoze, ultrazvuka i skenera.

   

Analiza je potpuno bezbolna, traje petnestak minuta, a putem mejla ili uz konsultacije sa terapeutom dobićete rezultate.


 

 

 Funkcionalna dijagnostika i terapija


 

O.M.I. funkcionalni analyzer je poznat kao ćeliski zdravstveni test jer zahvaljujuci merljivim parametrima potencijala vaših ćelija saznajemo važne činioce u odredjivanju funkcije organa, fizioloških poremećaja i starenja.


 

Funkcionalna dijagnostika 

 

Još je u drevnoj Kini bilo poznato da na telu čoveka postoje posebna mesta, tzv. akupunkturne tačke , koje se nalaze na energetskim meridijanima tela, a preko kojih je moguće uticati na rad pojedinih organa u telu.

 

 

 

Nemački je naučnik I doktor R. Voll (1904-1988) ovo osnovno saznanje Kineza dopunio je vlastitim otkrićima i pritom stvorio svoju metodu elektroakupunkturne dijagnostike . Na telu čoveka otkrio je dodatne energetske meridijane i nove bioaktivne točke u kojima je merio prirodni električni potencijal kože. Otkrio je da se na osnovu električnog potencijala u bioaktivnim tačkama može precizno odrediti funkcionalno stanje onih organa koje te tačke odražavaju.

Ustanovio je i da su promene električnog potencijala u bioaktivnim tačkama povezane s različitim funkcionalnim promenama na pojedinim organima i delovima organa, pa se točno može odrediti kakva patološka promena postoji na nekom organu ili na njegovom određenom dielu. Vrhunsko otkriće dr. Volla svakako je medikamentozni test! Njime se preko merenja električnog potencijala u bioaktivnim tačkama može ustanoviti kako će neki lek, hrana, kozmetika ili bilo koji vid terapije, delovati na pacijenta pre njegove primene. U svojoj je metodi dr. Voll primenjivao načela homeopatije i koristio homeopatske lekove.

Ove usluge su u svetu veoma cenjene i dobro plaćene. Pogledajte cene usluga u centrima u svetu

 

 

Teoriju homeopatije je još u 18. veku razvio nemački doktor S. Hahnemann (1755-1843).

Prema ovoj teoriji, u svakom organizmu postoje mehanizmi samoizlečenja, a bolest je poremećaj u sposobnosti tela da se samo izleči. Kako bi se pokrenuli procesi samoizlečenja, homeopatija primjenjuje princip “slično se leči sličnim”, prema kojem ona ista supstanca koja uzrokuje određenu bolest, u izuzetno malim količinama može tu bolest i lečiti. More info…