Funkcionalna analiza organskih sistema

Funkcionalna analiza organskih sistema

 

Analiza uključuje analizu funkcionalnog stanja 13 organa:

 1. MOŽDANA KORA Snadbevanje krvlju
 2. TALAMUS
 3. HIPOTALAMUS
 4. HIPOFIZA
 5. EPIFITA
 6. ČULO VIDA – lobaljsko moždani nervi
 7. ORGANI ČULA SLUHA I RAVNOTEŽE
 8. PRODUŽENA MOŽDINA
 9. NAZOFARINKS NOSNE ŠUPLJINE
 10. KRAJNICI LINFNOG PRSTENA ŽDRELA
 11. LINFNI ČVOROVI VRATA
 12. GRKLJAN JEDNJAK
 13. TRAHEJA

 

Procedura:

 •  Analiza traje 20 min.
 • Merenje biofizičkih parametara bez vadjenja krvi, zračenja i bilo kakvih kontraindikacija
 • Izveštaj se dostavlja elektronskom poštom 24h nakon analize.


Mogućnost individualnih konsultacija 

30 min………………………..1.500 rsd

50 min………………………..2.000 rsd

IZVEŠTAJ 34 ORGANA

Analiza uključuje analizu funkcionalnog stanja 34 organa:

 1. ŠTITNA ŽLEZDA
 2. PARAŠTITNA ŽLEZDA
 3. TRAHEJA I GRKLJAN
 4. TIMUS, GORNJI LINFNI KANAL
 5. VENSKI SISTEM
 6. ARTERISKI SISTEM
 7. BRNHIJE
 8. PLUĆA
 9. LINFNI ČVOROVI SREDOGRUDJA
 10. LINFNA CIRKULACIJA I LINFNI SISTEM
 11. GRUDNA ŽLEZDA
 12. ZGLOBOVI RUKU
 13. SKELETNO MIŠIĆNI SISTEM
 14. ARTERISKO VENSKI SISTEM
 15. LINFNA CIRKULACIJA
 16. IMUNI SISTEM
 17. SRCE
 18. GORNJA ŠUPLJA VENA
 19. KORNONARNI KRVOTOK
 20. AORTA
 21. NADBUBREŽNA ŽLEZDA
 22. SIMPATOADRENALNI SISTEM
 23. SLEZINA
 24. PANKREAS
 25. BUBREG
 26. DVANESTOPALAČNO CREVO
 27. DEBELO CREVO
 28. SLEPO CREVO
 29. SIGMOIDNO CREVO
 30. REKTUM
 31. MOKRAĆNA BEŠIKA
 32. ZGLOBOVI NOGU
 33. SKELETNO MIŠIĆNI SISTEM
 34. ARTERISKO VENSKI SISTEM    

 

Procedura:

 •  Analiza traje 30 min.
 • Merenje biofizičkih parametara bez vadjenja krvi, zračenja i bilo kakvih kontraindikacija
 • Izveštaj se dostavlja elektronskom poštom 24h nakon analize.

Mogućnost individualnih konsultacija 

 

Analiza uključuje analizu funkcionalnog stanja 12  organa:

 1. JEDNJAK
 2. ŽUČNA KESICA I KANALI
 3. JETRA
 4. DVANESTOPALAČNO CREVO
 5. PANKREAS
 6. ŽELUDAC
 7. SLEZINA
 8. DEBELO CREVO
 9. SLEPO CREVO
 10. TANKO CREVO
 11. SIGMOIDNO CREVO
 12. REKTUM

Procedura:

 •  Analiza traje 20 min.
 • Merenje biofizičkih parametara bez vadjenja krvi, zračenja i bilo kakvih kontraindikacija
 • Izveštaj se dostavlja elektronskom poštom 24h nakon analize.


Mogućnost individualnih konsultacija 

Procedura podrazumeva funkcionalnu analizu stanja 5 organa:

 1. MOKRAĆNA BEŠIKA
 2. PROSTATA
 3. TESTISI
 4. PARASEMINICI
 5. SEMENE KESICE


Procedura:

 •  Analiza traje 20 min.
 • Merenje biofizičkih parametara bez vadjenja krvi, zračenja i bilo kakvih kontraindikacija
 • Izveštaj se dostavlja elektronskom poštom 24h nakon analize.


Mogućnost individualnih konsultacija 

 

 

 


Comprehensive Report Card

Izveštaj u kojem se nalaze samo organi koji gde postoji funkcionalni disbalans.

About the problems of sub-health trends

The test results for reference only and not as a diagnostic conclusion.

 Trenutno je moguće dobiti više od 90 izveštaja sa preko 500 parametara.

Funcionalne analize nisu zamena za lekarski pregled i druge vrste dijagnostike. Pre donošenja odluke posavetujte se sa vašim izabranim lekarom.

KOMPLETNA  FUNKCIONALNA ANALIZA ORGANIZMA I ORGANSKIH SISTEMA. 

Kompletna analiza obuhvata 64 izveštaja sa preko 500 parametara. Srovodi se u okviru naših vikend programa. Više informacija pogledajte ovde…

 1. MOŽDANA KORA Snadbevanje krvlju
 2. TALAMUS
 3. HIPOTALAMUS
 4. HIPOFIZA
 5. EPIFITA
 6. ČULO VIDA – lobaljsko moždani nervi
 7. ORGANI ČULA SLUHA I RAVNOTEŽE
 8. PRODUŽENA MOŽDINA
 9. NAZOFARINKS NOSNE ŠUPLJINE
 10. KRAJNICI LINFNOG PRSTENA ŽDRELA
 11. LINFNI ČVOROVI VRATA
 12. GRKLJAN JEDNJAK
 13. TRAHEJA
 14. ŠTITNA ŽLEZDA
 15. PARAŠTITNA ŽLEZDA
 16. TRAHEJA I GRKLJAN
 17. TIMUS, GORNJI LINFNI KANAL
 18. VENSKI SISTEM
 19. ARTERISKI SISTEM
 20. BRNHIJE
 21. PLUĆA
 22. LINFNI ČVOROVI SREDOGRUDJA
 23. LINFNA CIRKULACIJA I LINFNI SISTEM
 24. GRUDNA ŽLEZDA
 25. ZGLOBOVI RUKU
 26. SKELETNO MIŠIĆNI SISTEM
 27. ARTERISKO VENSKI SISTEM
 28. LINFNA CIRKULACIJA
 29. IMUNI SISTEM
 30. SRCE
 31. GORNJA ŠUPLJA VENA
 32. KORNONARNI KRVOTOK
 33. AORTA
 34. NADBUBREŽNA ŽLEZDA
 35. SIMPATOADRENALNI SISTEM
 36. SLEZINA
 37. PANKREAS
 38. BUBREG
 39. DVANESTOPALAČNO CREVO
 40. DEBELO CREVO
 41. SLEPO CREVO
 42. SIGMOIDNO CREVO
 43. REKTUM
 44. MOKRAĆNA BEŠIKA
 45. ZGLOBOVI NOGU
 46. SKELETNO MIŠIĆNI SISTEM
 47. ARTERISKO VENSKI SISTEM    
 48. JEDNJAK
 49. ŽUČNA KESICA I KANALI
 50. JETRA
 51. DVANESTOPALAČNO CREVO
 52. PANKREAS
 53. ŽELUDAC
 54. SLEZINA
 55. DEBELO CREVO
 56. SLEPO CREVO
 57. TANKO CREVO
 58. SIGMOIDNO CREVO
 59. REKTUM
 60. MOKRAĆNA BEŠIKA
 61. PROSTATA
 62. TESTISI
 63. PARASEMINICI
 64. SEMENE KESICE
Izveštaj je u formi grafika, slika i tekstualnih komentara  organa i sistema kod kojih postoji funcionalni problem. 
Napomena. (Vrednosti Normal Range i Actural Value ne podudaraju se sa vrednostima uobičajenih krvnih analiza jer se idnose na biofizičke parametre a ne biohemiske.
Comprehensive Report Card
About the problems of sub-health trends

The test results for reference only and not as a diagnostic conclusion.

 Ovo je samo deo analiza koje možete dobiti. Trenutno je moguće dobiti više od 90 izveštaja sa preko 500 parametara.

Funcionalne analize nisu zamena za lekarski pregled i druge vrste dijagnostike. Pre donošenja odluke posavetujte se sa vašim izabranim lekarom.