O.M.I Functional Healt Test

Funkcionalna Dijagnostika

OMI TEST 1

Functiona Dijagnostika i Terapija

fmuwellness

Funkcionalna Dijagnostika

 

Tehnika Funkcionalne dijagnostike beleži veliko interesovanje medju stručnjacima iz različitih oblasti medicine. Ona takodje nudi velike mogućnosti I napredak u oblasti dijagnostike, prevencije I lečenje mnogih hroničnih zdravstvenih problema.

Lekari I praktičari funkcionalne dijagnostike u mogućnosti su da prepoznaju prave uzroke mnogih zdravstvenih problema koristeći pored  standardnh analiza i različite biofizičke  funkcionalne analize i testove. Više informacija…

Na osnovu tako dobijenih rezultata doktori su u mogućnosti da programe lečenja individualno prilagode potrebama I mogućnostima pacijenta I što je naročito važno moguće je rezultate pratiti I analizirati ako je to potrebno I svakodnevno.

Za razliku od kalsičnog pristupa koji se zansiva na sprečavanju simptoma, doktori praktičari funkcinalne dijagnostike oduševljeni su mogućnosti da otkriju pravi UZROK bolesti, koji ako se ispravi može veoma brzo dovesti do ozdravljenja pacijenta.

Kad jste se zadnji put zaista osećali zdravo I u top formi?

Razlog zbog čega se možda I ne osećate najbolje, može biti u tome što upražnjavate nezdrav način života u pogledu ishrane, fizičke aktivnosti, previse stresa….

Pored loših navika, toksičnost I hemija u hrani I našoj okolini opterećuju naš imuni system pa organizam na kraju više nije u stanju popravljati sve nepravilnosti unutar njega.

Ako I sami primećujete neke promene:, lose spavate, umorni ste, kilogrami se prosto lepe aˇglavobolje su sve češće sigurno ste potražili odgovor kod svog lekara. U većini slučajeva klasične biohemiske analize, neće pokazati nepravilnosti niti ukazati na mogući uzrok vaših problema. Mali je broj lekara koji na žalost shvataju da su vaši problem ustvari upozorenje vašeg organizma da dedan ili više organskih sistema ne funkcioniše baš kako bi trebalo.

Simptomi su signali.

Baš kao što je lampica u vašem automobile upozorenje da postoji neki problem u radu vašeg automobile tako I neki fizički symptom poput: bola, problema sa kilogramima ili promene na koži upozoravaju da je potrebno pronaći uzrok ovih simptoma I otkloniti ih.

 

Lečenje simptoma, bez otkrivanja pravog uzroka isto je kao kada bismo umesto da zaustavimo automobile I otkrijemo gde je uzrok, mi jednostavno iščupali lampicu ili prelepili crnu traku da nam više ne smeta njeno treptanje.Posledice ovakve odluke mogu biti skupa popravka ili zamena motora koju ste mogli izbeći da ste dosuli ulje ili vodu u hladnjak na primer. Slična je situacija kada ignorišemo naizgled nevažne zdravstvene simptome koje kasnije mogu dovesti do ozbiljnih bolesti.

Koristeći mogućnosti funkcionalne dijagnostike lekari mogu pomoći svojim pacijentima da povrate normalnu funkciju organa a time otklone I simptome koji vremenom mogu dovestti do po život opasnih bolesti kao što su (artritis, fibromijalgija, dijabetes, autoimune bolesti, bolesti srca, osteoporoze a na žalost I do kancera.

Sledeći primjeri pokazuju kako izgleda medicinski detektivski rad u dijagnostici i liječenju triju uobičajenih slučajeva:

SLUČAJ 1

Tradicionalni medicinski pristup:

Pacijent:  muškarac koji se već šest godina ima problem sa sinusima. Pacijent se prethodno konsultovao sa tri lekara pre dolaska kod mene a po preporuci tih lekara obavljeni je CT sinusa na osnovu kojeg nije utvrdjena nikakva patologija. Terapija se sastojala od sledećih lekova: Sudafed, claritin-D i Allegra. Rezultati su bili zanemarljivi.

“Lekari koji primenjuju metode funkcionalne analize u dijagnostici u mogućnosti su prepoznati pravi uzrok velikog broja simptoma”

Pristup nakon funkcionalne analize:

Nakon testa na postojanje intolerancije na hranu I alergene kao I biofizičke analize odredjenih organa ustanovila sam postojanje alergiskih reakcija na Aspergillus fumigatus, plesni I još neke bakterije zbog čega su mu predloženi prirodni preparati za podizanje imunološkog sistema kako bi se organizam mogao izboriti protiv plesni I gljivica. Posle 3 nedelje pacijent nije imao više ni jedan symptom.

SLUČAJ 2

Tradicionalni medicinski pristup:

Pacijentkinja starosti  27 godina 11 godina ima problem sa upalom creva I stalnim umorom. Prethodno se konsultovala sa četiri lekara pre nego što je došla kod mene.

Medicinska ispitivanja su podrazumevala opsežne analize, ultrazvuk gornjeg I donjeg te I kolonoskopiju. Svi rezultati su bili negativni I nikakva patalogija nije otkrivena. U terapiji se koristio hiosciamin ali bez vidnih rezultata.

Pristup nakon Funkcionalne analize.

Nakon funkcionalne analize kompletnog organizma u našem centru otkrivena su dva bakterska patogena: Pseudomonas aeruginosa i Citrobacter freundii koji su bili odgovorni za probleme čestih stolica u crevima. Nakon alergo testa zaključili smo da je uzrok alergije osetljivost na gluten iz riže. Pacijentu je preporučen prirodni preparat koji je pomogao da se izbori sa patogenim bakterijama I program ishrane koji je isključivao rižu I gluten. Posle mesec dana više nije bilo simptoma.

SLUČAJ 3

Tradicionalni medicinski pristup

61-godišnja pacintkinja sa problemima karakterisitčnim za osobe u menopauzi uključujući I česte “napade vrućine” smanjeni libido I gojaznost u poslednjih pet godina. Nakon konsultacija sa samo jednim doktorom ona je htela da me vidi jer se zabrinula zbog mogućih nuspojava od terapije koja joj je preporučena.

Pristup nako Funkcionalne analize

Nakon detaljne funkcionalne analize ustanovila sam značajan disbalans estrogena I progesterona što je bio glavni uzrok njenih emocionalnih problema. Nakon ovih informacija njen lekar je korigovao terapiju I uspeo da popravi balans estrogena i progesterone što je dovelo do povećanje energije,raspoloženja a I značajno je smršala.

Pogrešna dijagnoza

Tradicionalni pristup lekara je da simptome tumače kao bolest a različite dijagnostičke tehnike koristite za identifikaciju tih simptoma kako bi time potvrdili dijagnozu bolesti.

Na ovaj način potvrdjena je samo sumnja na neku bolest dok uzrok ostaje misterija, a naročito u slučajevima hroničnih bolesti. Tretmani za ove bolesti svode se skoro uvek na farmaceutske lekove koji imaju toksične nuspojave pa ometaju I na pogrešne zaključke navode lekare I kada koroste druge dijagnostičke metode.

 

Funkcionalna dijagnostika i terapija – Možda budućnost zdravstva

Savrena medicina dala je nadu čovečanstvu u borbi protiv hroničnih bolesti medjutim brzo se svatilo da to se to neće ostvariti. Problem je što mogućnosti dijagnostike koja je korišćena nije bila u stanju da otkrije uzrok problema već se sve svodilo na bavljenje simptomima. Sa stanovišta biznisa to je bilo I logično jer zdravlje ne donosi novac.

Danas, zahvaljujući razvoju dijagnostičkih uredjaja iz oblasti kvantne medicine moguće je:

  • Ustanoviti individalne fiziološke promene I tako proceniti kolika su odstupanja od norme.
  • Moguće je pratiti efikasnost terapije, lekova I suplementacije.
  • Predvideti mogući zdravstveni problem I nekoliko godina pre pojave prvih simptoma.

Ostale mogućnosti funkcionalne dijagnostike…images 5

Pregled analiza, izgled, mogućnosti i cene…images 5

Dinamičko praćenje terapije

Funkcionalne analize omogućiće lekarima I pacijentima da prate efikasnost terapije ako je potrebno I svakodnevno kako se nebi gubilo vreme ako lek ili nutricionistički program nisu adekvatni.