Kako bakterije komuniciraju

Bonnie Bassler otkriva da bakterije “govore” jedna drugoj, koristeći kemijski jezik koji im omogućuje da koordiniraju obranu i izazivaju napade. Ovaj pronalazak ima začuđujuće implikacije u medicini, industriji — i pri našem shvaćanju samih sebe.