Kako ustanoviti mineralno vitaminski deficit

Kako ustanoviti nedostatak minerala i vitamina?

Kako ustanoviti nedostatak vitamina u organizmu

 

 

Određivanje se vrši preko kože potpuno bezbolnom metodom koju je otkrion dr. Voll pre više od 70 godina.

Merenje se izvodi pomoću aparata  kojim se mogu raditi  analize poput:

  • Testiranje postojanja intelerancije na hranu i alergene,
  • Postojanje toksičnosti, bakterija virusa i parazita,
  • Testiranje homeopatskih i fito preparata preparata
  • Testiranje lekova, miazmi, nozoda…images 5