Master studije iz integrativnog – holističkog pristupa zdravlju

MASTER STUDIJE IZ INTEGRATIVNOG – HOLISTIČKOG PRISTUPA ZDRAVLJU

 

MASTER STUDIJE IZ INTEGRATIVNOG – HOLISTIČKOG PRISTUPA ZDRAVLJU

Medicina se od svog početka zalagala za celovito posmatranje čoveka, prepoznajući bolest kao narušavanje harmonije (homeostaze), između tela, uma i duha. Još od vremena Hipokrata, medicina je tržila uzroke zdravstvenih problema u čovekovim mislima i osećanjima, stavovima i uverenjima, stanjima njegovog duha i duše. Takođe se zalagala za primenu prirodnih oblika lečenja, gde je lekar bio samo posrednik između prirode i čoveka.

Današnja medicina, nakon dužeg perioda materijalističkog redukcionizma, prepoznaje potrebu vraćanja svojoj izvornoj ulozi ostvarivanja jedinstva između materijalnih i energetskih i duhovnih aspekata čovekovog bića, tako važnih za poboljšanje i njegovog zdravlja i kvaliteta života.

Savremena nauka, sa novim saznanjima iz kvantne fizike, bioinformacione tehnologije i prirode psihosomatskih poremećaja, teži da integriše znanja iz ovih oblasti. Holistički pristup zdravlju kao filozofija, nauka i umetnost lečenja – isceljenja, ali i kao stil života, ponovo je aktuelan poslednjih decenija. Svi oblici tradicionalne – komplementarne medicine (kineska medicina sa akupunkturom, homeopatija, hiropraktika, kvantna medicina i druge) se oslanjaju na holistički pristup zdravlju i ne mogu se uspešno primenjivati bez razumevanja holističkog koncepta.

Evropski Centar za Mir i Razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija (ECPD) u saradnji sa Medicinskim fakultetom u Kragujevcu, Rekreativno-Banjskim centrom Vrnjačka Banja i četiri inostrana fakulteta: Life Univerzitet (Atlanta, USA), Long Island Univerzitet (Bruklin, USA), VAMK Univerzitet (Finska) i Alma Mater Europea (Maribor, Slovenija), orgnizije prvi Master program iz Integrativnog – Holističkog pristupa zdravlju.

CILJ programa je da pruži teoretska i praktična znanja za bolje razumevanje Integrativnog – Holističkog pristupa zdravlju. Program je namenjen lekarima i zdrastvenim radnicima sa visokom stručnom spremom.

TRAJANJEprograma je dva semestra odnosno 300 časova, sa ukupno 60 ECTS.

PREDMETI koji će se izučavati su sledeći:

  • PRINCIPI HOLISTIČKOG PRISTUPA ZDRAVLJU
  • METODOLOGIJA NAUČNOISTRAŽIVAČKOG RADA
  • MEDICINSKA ETIKA U INTEGRATIVNOJ MEDICINI
  • PRINCIPI PSIHOSOMATSKE MEDICINE
  • PRINCIPI KVANTNO-INFORMACIONE MEDICINE SA AKUPUNKTUROLOGIJOM
  • PRINCIPI ENERGETSKE MEDICINE
  • PRINCIPI HIROPRAKTIKE
  • KINESKA MEDICINA I AKUPUNKTURA
  • LEKOVITO BILJE, FITOTERAPIJA I AROMATERAPIJA
  • PRINCIPI HOMEOPATIJE

ŠKOLARINA iznosi 1500 EUR (u dinarskoj protiv vrednosti). Broj polaznika je ograničen na maksimum 30 polaznika. Program je akreditovan u Srbiji, a ima i međunarodnu akreditaciju, tako da će po završetku programa, polaznici dobiti međunarodno priznatu Diplomu.

NASTAVA počinje 29. oktobra 2016 godine i odvijaće se tokom 20 vikenda (subota-nedelja). U nastavi učestvuje veliki broj eminentnih domaćih i stranih predavača.

Za dodatne informacije možete se obratiti ECPD na adresu: Terazije 41, Beograd,
tel: +381 11 3246-041 (042 – 045); e-mail: ecpd@EUnet.rs i office@ecpd.org.rs