METODOLOŠKI PRISTUPI

Rezultat slika za raw foodOPŠTI PROGRAMI

Ovom vrstom savetovanja mogu se baviti osobe koje imaju osnovna znanja o pravilnom izboru i odabiru namirnica vodeći računa o načinu uzgajanja, kvalitetu zemljišta, transportu, čuvanju i načinu obrade i načinu pripreme namirnica koje se preporučuju za ishranu. Opšti programi se baziraju na iscrpnim razgovoru sa klijentom, parametrima težene, visine, procentu masnog tkiva i eventualnoj dijagnozi sa kojom je klijent upoznat.Uobičajeno je da  Poželjno je da osoba poznaje osnove anatomije i fiziologije kao i opštim nutritivnim potrebama za različite estetske i zdravstvene probleme.