MGI THERAPY

MGI THERAPY

nit

Da li ste se zapitali gde bi nam tvorac zapisao i ostavio bitne informacije za život?

Sve što je potrebno za funkcionisanje našeg savršenog organizma zapisano je u DNK svake osobe.

Ukrainski doktor bioloških  nauka dr. Skripnjuk smatra da više od 70% zdravstvenih problema nastaje  prvo na informacionom nivou i zato i lečenje mora  da počne upravo  od korekcije informacija zapisanih u ćeliji. Ukoliko uspemo da dešifrujemo slova i njihovo značenje unutar DNK bićemo u stanju i da izlečimo svaku bolest. (Z. D. Skripnjuk)

Koristeći sinergiju različitih metoda  quanto informacione medicine, MGI -mikrogeneratore dr. Skripnjuka,  MRT,S. P. Sit’ko  i takozvanu funkcionalnu – kvantnu hranu Marina Luketina Šunjka uspeva  da vrati isceliteljske sposobnosti organizma i na taj način bez lekova, hemije i zračenja predupredi ili popravi zdravstvene ili estetske nepravilnost. Sistem namenjen preventivi poznat je kao NIT (Nutrition Info Therapy) a sistem namenjen kurativi TBT (Total Body Repair) i primenjuju se uspešno već više od 10 godina.

Mikro Generatorska Informaciona Terapija (MGI TERAPIJA) na organizam deluje obnavljanjem regulatornih sistema ćelije cime se  organizamu vraća isceliteljska sposobnost. Da bi shvatili kako funkcioniše  moramo pokušati shvatiti organizam čoveka kao «informacioni i električni sistem» Jedna je stvar da mi sebe vidimo kao bića od krvi i mesa ali na ćeliskom nivou mi smo savršen elektronski sistem. Sve materijalne stvari u prirodi sastoje se od molekula, a molekuli od atoma. U atomu postoji jezgro oko koga kruže elektroni po svojim putanjima. Atom je neutralan ako su pozitivno naelektrisano jezgro i negativno naelektrisani elektroni u ravnoteži. Ako se u atom ubaci dodatni elektron on se odmah protvara u negativan jon, jer elektrona ima veše nego što je pozitivno naelektrisanje jezgra. I obrnuto ako elektron napusti putanju pozitivno naeletrisanje preovladava i atom postaje pozitivan jon.

Image result for human cell for kids
Joni učestvuju praktično u svim hemiskim procesima. Ćelije se graniče membranama, koje imaju pozitivno naelektrisanje spolja i negativno iznutzra i to obezbedjuje prolaz materije u ćeliju i obrnuto. Naelektrisanje membrane se dogadja na račun jona kalijuma i natrijuma koji se nalaze s obe strane mambrane kalijum iznutra, natrijum spolja. Joni kalcijuma trajno održavaju to naelektrisanje i obezbedjuju selektivnu propustljivost za jone natrijuma i kalijuma. Nedostatak bilo kojih jona od nabrojanih dovodi do narušavanja potencijala membrane, bolesti ćelije i njenog umiranja.Ćelije svakog živog organizma emitiraju talase određene frekvencije koje oko toga organizma stvaraju elektromagnetnu frekvencijsku informacijsku ovojnicu odgovornu za zdravo funkcioniranje organizma. Svako od nas, rodjenjem ima individualnu frekvenciju svog telesnog tkiva U svakoj ćeliji svake sekunde odvija se nekoliko hiljada hemiskih reakcija a to se odvija istovremeno u celom telu u svim telesnim ćelija. To znači da se u svakoj sekundi dogodii na milijarde hemiskih. procesa i reakcija, I to neverovatno precizno.Bilo koji uzroci: bakterije, virusi,lekovi,hemiski dodatci hrani,pesticidi,herbicidi u poljuprivredi,kao I hrana koja nije u skladu sa antigenom krvne grupe može poremetiti genetski odredjenu frekvenciju ćelija što dovodi do informaciskog poremećaja u medjućeliskoj konunikaciji. Više…Poremećaj u medjućeliskoj komunikaciji dovodi do energetskog poremećaja koji zatim dovodi do poremećaja u biokemijskim procesima što na kraju rezultira metaboličkim poremećajima u tkivu i nastanku bolesti. To sve dovodi do poremećaja i bolesti u staničnom genomu što je i jedan od uzroka većine estetskih i zdravstvenih problema. Znači, poremećaji u elektomagnetnom informacijskom spektru frekvencija i informacija u ćelijama dovešće za nekoliko meseci ili godina do pojave bolesti u organizmu.DNK biloški intrenet više…Tada jedno od rešenja problema može da bude upravo informaciona mikrogeneratorska terapija. U mikrogeneratorima su potrhranjene informacije o biološkoj frekvenciji zdravih ćelija I uz pomoć kojih mi “učimo”ćelije da ponovo rade ono što su iz nekog razloga zaboravile.

KOJE SU PREDNOSTI INFORMOTERAPIJE?

stem cell therapy

 • Praćenje rezultata

  MGI TERAPIJI prethodi niz funkcionalnih testova i analiza čime smo u mogućnosti da dobijemo odgovor na 3 ključna pitanja: Gde je problem, šta je njegov uzrok ili kako ga lečiti. Ove informacije su neophodne za pravilno i efiaksno lečenje. Osim licnog osećaja poboljšanja zdravlja, efikasnost tretmana i terapije pacijent i terapeut mogu pratiti zahvaljujući softverima za funkcionalnu analizu i preporuka je da se nakon svakog ciklusa terapije  točno odrediti poboljšanje i na osnovu toga planira dalja terapija.

 • Prevencija

  Promene informacijskog protoka u celijama javljaju se mnogo ranije od same bolesti i moguće ih je izmeriti uredjajima za funkcionalnu dijagnostiku. To nam omogućuje da MGI TERAPIJOM delujemo preventivno i vratimo organizam u ravnotežu i pre razvoja bolesti.

 • Holističko delovanje
 • Osim što djeluje na organizam u cjelini, omogućuje i delovanje na određene disfunkcionalne oragane i sisteme organizma te obnavljati veze između njih.
 • Individualizacija

  Svaki pacijent dobija idnividualnu terapiju. Ne postoje dve osobe sa istom terapijom.

 • Bez bola hemije i zračenja

  Zbog neinvazivnosti informoterapije isključena je mogućnost nuspojava, bilo kakve zaraze ili alergijske reakcije. Prednost MGI TERAPIJE u odnosu na farmakoterapiju i fizioterapiju je korištenje toliko niske količine materije i energije da verovatnoća štetnog uticaja na organizam gotovo i ne postoji.

POVEZNE TEME….

ABOUT QUANTUM INFORMATION MEDICINE

QUANTUM-INFORMATIONAL MEDICINE:

ACUPUNCTURE-BASED & CONSCIOUSNESS-BASED HOLISTIC MEDICINE

Author: prof.dr. Dejan Raković   More info…

SCHOOL ON QUANTUM-INFORMATION MEDICINE   more info….