NV TEST

PREDPOSTAVKA DOBRE TERAPIJE JE DOBRA DIJAGNOSTIKA.

OMI TEST 1

San svakog lekara ili terapeuta je da sazna odgovor na tri pitanja

 1. Gde se nalazi problem?
 2. Šta je njegov uzrok?
 3. Čime lečiti?

Ukoliko želite da budete ispred konkurencije I da pacijentima omogućite zaista vrednu uslugu pravo je vreme da se upoznate sa ovom mogućnostšću.

Funkcionlna dijagnostika.VERZIJA 4

Danas zahvaljujući razvoju bioinformatike I sve savremenih uredjaja na bazi rezonantnog testiranja ovo je dostupno sve većem broju stručnjaka iz različitih oblasti oficialne I alternativne medicine, nutricionistima, fitness trenerima I sl.

Multi fuctional body analyzer  nudi mogućnost terapeutima različitih profila da svojim klijentima na jednostavan I lako razumljiv način ukažu na predispozicije zdravstvenih I estetskih probleme I nekoliko godina pre pojave prvih simptom.

Dijagnostiĉke mogućnosti uredjaja koji rade na ovom principu omogućavaju da se u rekordno kratkom vremenu dobiju sledeće informacije o stanju organizma pacijenta:

 •  Analiza opšteg energetskog potencijala organizma,
 • Stepen dejstva biopatogenih faktora spoljašnje sredine na organizam: geopatogenog i radioaktivnog, elektromagnetnog opterećenja
 • Mogućnost pojave bolesti, vezanih za genetsku predispoziciju (dijabet, insult, infarkt, hipertonija, onkologija i dr.)
 • Skriveni psihološki uzroci bolesti (nesigurnost, strah, uvreda, depresija, stres i t.d.)
 • Poĉetni stadijum bilo kog patološkog procesa, na dokliniĉkom nivou pojave bolesti, kada simptomi još nisu jasno izraženi
 • Biološki uzrast u celini, a isto tako i biološku starost pojedinih organa pojedinaĉno
 • Stanje imunološkog, endokrinog i vegetativnog sistema, a takodje i sredina (krv, limfa)
 • Prisustvo u organizmu bilo kog oblika virusa, bakterija, gljiva, glista, ameba, njihova lokalizacija i stepen aktivnosti
 • Nedostatak ili disbalans u organizmu vitamina, mikroelemenata, fermenata i hormona
 • Prisustvo cističnih, fibroznih procesa i dr. neoplazmi;
 • Ustanoviti ne samo prisustvo benignih i malignih tumora, već i predraspoloženost za njihovo stvaranje
 • Patologiju kiĉmenog stuba i promene na organima koji su sa njim u vezi
 • Ustanoviti primarno oboleli organ i  najviše oboleli organ,
 • Ustanoviti ceo patogenetski lanac (mehanizam nastanka bolesti)
 • Testirati da li pacijentu odgovara propisana terapija (lekovi, suplementacija, hrana)  zubne proteze, ortopedski materijali, kozmetiĉka sredstva i nakit, amajlije, kamenje i t.d.
 • Prisustvo urodjene ili steĉene intoksikacije, a isto tako i stepen negativnog dejstva na organizam razliĉitih patogenih agenata: teških metala, pesticida, herbicida nitrata i t.s.
 • Odrediti formu alergije, ustanoviti njen uzrok, a isto tako i testirati razne alergene
 • Stepen efektivnosti i uzajmno dejstvo bilo kojih lekova koji primenjuju, dodataka hrani, vitamina, a takodje i njhovih nus pojava bez njihovog neposrednog uzimanja,
 • Izabrati efektivni preparat, lek koji se dobro podnosi ili šemu leĉenja optimalnim dozama
 • Izabrati namirnice koje odgovaraju liĉno pacijentu, i opredeliti one koje izazivaju nutritivnu alergiju
 • Napraviti kompleksni individualni preparat na osnovu dijagnostiĉkih podataka

informotherapy 11

Na ovom seminaru izmedju ostalog možete saznati i naučiti:

Tehniku mineralno vitaminskog testa
Analize i dijagnostike funkcionalnih promene organa i organskih sistema i nekoliko godine pre prvih simpotma.

Tehniku testiranja intolerancije na hranu i alergene. MORE INFO…