O.M.I Analyzer-objašnjenje i izgled analiza

Poštovani ono što će te pročitai u daljem tekstu o uredjajima za funkcionalnu dijagnostiku predstavlja informacije proizvodjača. Nije nam želja da vam ulivamo lažnu nadu ili prodamo nešto od čega nećete imati koristi.

 

Na tržištu postoji veliki broj uredjaja koji na različite načine mereći biofizičke parametre unutar  organizma mogu dati informacije o njegovoj funkciji.  Kvalitet i mogućnosti uredjaja a prevashodno stručnost  osobe koja analizira dobijene podatke treba da budu  odlučujući faktor pri vašem izboru. Uvek  možete naći jeftinije ali imajte na umu sledeće:”Nije važna cena već šta za svoj novac dobijate”.


O.M.I Analizer poseduje dva softvera:

  1. Softver za EPD (elektropunkturnu dijagnostiku po dr.Voll-u kojim je moguće ustanoviti funkciju svakog organa, istestirati i proveriti hranu, lekove, dodatke ishrani, fito preapate i “isprogramirati” generator za Qvantno informacionu terapiju. Više informacija…
  2. Softver koji se bazira na magnetnoj rezonanci i frekvencije elektromagnetnih impulsa organa.


 Zahvaljući ovim uredjajima moguće je dobiti i analizirati informacije o psiho-fizičkom stanju organizma a koje mogu da ukažu na neka oboljenja mnogo pre nego što se manifestuju na fizičkom nivou.

Bez vađenja krvi, zračenja i neprijatnih ispitivanja dobija se  kompletna analiza stanja organizma (kardio vaskularni sistem, funkcija organa za varenje, jetre, pankreasa, bubrega, pluća, reproduktivnih organa, nivo šećera u krvi, minerala, vitamina, aminokiselina, toksina, stanje kože, mozga, endokrinog i imunog sistema).

U skladu sa rezultatima analize dobijaju se osnovne preporuke o načinu ishrane, fizičke aktivnosti i suplemenata koji će nadomestiti deficite u organizmu.

Izveštaj na više od 40 strana i preko 500 analiza se dobija u elektronskoj formi (na USB, CD ili mailom). Postoji mogućnost istovremene konsultacije sa lekarom. Primer izveštaja na engleskom jeziku možete preuzeti ovde. Izveštaj sadrži i prevode na srpski jezik koji Vam mogu omogućiti da lakše protumačite dobijene rezultate.

Na kom principu radi?

Ljudsko telo se sastoji od velikog broja ćelija koje kontinuirano rastu, razvijaju se, diferenciraju i umiru, ali se i neprestano regenrišu kroz sopstvenu deobu. U telu odrasle osobe 25 miliona ćelija podeli se u minuti, dok se regeneriše oko 100 miliona krvnih ćelija. Tokom procesa ćelijske deobe i rasta, atomska jezgra pod naponom stvaraju bazičnu osnovu naših ćelija a superbrzi elektroni izvan jezgra su u neprestanim promenama zbog čega dolazi do konstantnog emitovanja elektromagnetnih talasa.

Ti talasi koje naše telo emituje su pokazatelj stanja našeg organizma i razlikuju se od stanja do stanja u komparaciji: zdravo, manje zdravo, bolesno, itd. Ukoliko smo u stanju da pročitamo ove elektromagnetne talasne signale, možemo “pročitati” i stanje našeg organizma.

Kvantna (quantum) medicina smatra da je osnova svake bolesti upravo promena frekvencije tih izvanjezgarskih ćelijskih elektrona, promene njihovih orbita koje prouzrokuju promene na nivou atoma, zatim u malim, pa većim biomolekulima, konačno promenama u samoj ćeliji i organu koji ona čini. Jednostavno, ukoliko se promeni frekvencija elektrona, promeniće se elektromagnetni talas koji stiže od posmatranog atoma.

Te promene do kojih dolazi zbog bolesti i fizičkih promena u nutritivnoj oblasti su obično slabe i variraju od nano do mikrogausa. U principu, energija i frekvencija prolaze kroz pojačavač i stižu u kompjuter koji ih potom procesira upoređujući dobijene rezultate sa onima koje spadaju u normalne kvantne vrednosti. Veličina dobijenih vrednosti ukazuje na prirodu i vrstu promena ćelijskih vrednosti, a eventualni poremećaji se objašnjavaju kao klinička slika.

Na primer: ćelije raka se razlikuju od normalnih ćelija pa se tako razlikuju i njihovi elektromagnetni talasi. Mašina šalje signal ćelije raka i ako dođe do odgovora, rezonancije, takva ćelija postoji u telu i mašina će je otkriti. Što je više kancerogenih ćelija, signal-odgovor je jači. Ako nema takvih ćelija, rezonancija će u potpunosti izostati.

Quantum Resonance Magnetic Analyser je mašina koja spaja high-tech inovacije medicinskih projekata, bio-informatiku, elektrotehniku ali i druge nauke. Koristeći kvantnu medicinu kao osnovu, primenjuje naprednu elektronsku opremu za prikupljanje najtananijih elektromagnetnih signala u potrazi za abnormalnostima u radu organa ljudskog tela. Služi za analizu i testiranje, utvrđivanje zdravstvenog stanja i otkrivanje glavnih problema, kao i za davanje standardnih preventivnih preporuka. Ova mašina je time individualni vodič i zdravstveni konsultant za celo telo a njene prednosti su neinvazivnost, praktičnost, jednostavnost, trajnost, ekonomičnost. Za informacije o mogućnosti nabavke, obuke i dobijanje licenci za rad možete nas kontaktirati ovde…