Gentamicin

Rezultat slika za GENTAMICINGentamicin
Ni slučajno ne koristite antibiotik Gentamicin, čak ni u obliku mast jer dovodi do aktivacije kolitisa čak i ako ste 10-tak godina u stabilnoj remisiji kao ja.
Prošle nedelje mi se, na poslu, u prst zabode više metalni opiljaka. Jedan izvučem, ove ostale ne vidim. Ubrzo kreće upala i gnojenje na tom delu prsta. Krenem da mažem gentamicin, upala kože na prstu se smiri, ali poče proliv, i to veoma jak. Setim se da sam proletos imao sličnih problema kada sam gentamicinom mazao neku upaljenu bubuljicu. Malo proguglam i imam šta da vidim:

http://www.ehealthme.com/ds/gentamicin/colitis+ulcerative#note_2

http://emedicine.medscape.com/article/927845-treatment

Znam dobro da, ako se ima ulcerozni kolitis, treba izbegavati antibiotike, neki su čak u stanju da stvore UC kod ljudi koji ga nikad nisu imali. Ali stvarno mi je delovalo neverovatno da tako mala količina gentamicina može izvući kolitis iz remisije. Pogledajte i:

http://www.ukuks.org/forum/viewtopic.php?f=5&t=275

Razmislite malo o ovome

SRBIN NAPRAVIO REVOLUCIJU U SAD

Aleksandar Tomić, Mašinski fakultet, softver, tumor, kancer, rak, fotografija, f

SRBIN NAPRAVIO REVOLUCIJU U SAD: Fotografijom otkriva kancer u ranoj fazi!

Projekat 2004. bio je ponuđen Ministarstvu nauke, ali nije prošao
– Osnovna istraživanja finansirala je firma „Maj skin d.o.o.“ Beograd, sa sedištem u SAD, koja je vlasnik pronalaska i zaštitila ga je s više patenata
– Metod je testiran na oko 6.000 uzoraka, počevši od analize vode do karcinoma debelog creva ali još uvek čeka neka bolja vemena.

Continue reading SRBIN NAPRAVIO REVOLUCIJU U SAD

Чипс – jeдaн oд нajoтрoвниjих прoизвoдa нa тржишту хрaнe

 

 
Rezultat iskanja slik za are chips bad for youЉуди дaнaс кoнзумирajу oтрoвну хрaну, пoнeкaд и у вeликим кoличинaмa, a нajчeшћe нeмajу пojмa штo jeду. Taкaв oднoс прeмa хрaни узрoк je вeликoг брoja бoлeсти дaнaшњицe, нo, ништa збoг тoгa.
Чињeницa je дa би нeки прoизвoди у свиjeту хрaнe трeбaли нoсити oзнaку – OTРOВ, кoликo су тoксични, aли тo сe нaрaвнo нe дoгaђa. Jeднa oд тих нaмирницa je чипс кojи je изaзвao сeнзaциjу у прeхрaмбeнoм свиjeту jeр су гa пojeдини aмeрички мeдиjи пoпут нaтурaл нewсa, ливинг трaдитиoнaллy, хeaлтхy фooд хoусe итд. прoглaсили нajoтрoвниjoм нaмирницoм у нa тржишту хрaнe у свиjeту. Нe би тo билo ништa дa упрaвo ту нaмирницу нe кoнзумирajу милиjaрдe људи у свиjeту и тo у aбнoрмaлним кoличинaмa. Дa, сви знaмo дa je чипс нeздрaв aли дa je тoликo тoксичaн дa сe aпсoлутнo трeбa искључити из свaкoднeвнe прeхрaнe, тo никoмe ниje у пoтпунoсти jaснo. Jeр дa je, чoвjeчaнствo би прeстaлo с кoнзумирaњeм oвe кaнцeрoгeнe нaмирницe. Continue reading Чипс – jeдaн oд нajoтрoвниjих прoизвoдa нa тржишту хрaнe

Mleko

Video posle kojeg više nećete kupovati mlečne proizvode!

Ne možete da živite bez mleka i mlečnih proizvoda? Postali ste zavisnik i ne možete da se skinete sa kravlje sise? Onda je ovaj video za vas, da saznate šta finansirate, a u isto vreme šteti vašem zdravlju.

More info….

SVE ŠTO STE ZNALI O ZAVISNOSTI JE POGREŠNO

SVE ŠTO STE ZNALI O OBRAZOVANJU JE POGREŠNO

Johann Hari je želeo da pomogne bliskim osobama koje su se borile sa zavisnošću. Želeo je da sazna šta uzrokuje zavisnost počevši od droga pa do smart telefona. Ono što svi znamo je da način na koji smo pokušavali da pomognemo zavisnicima u poslednjih 100 godina nije uspešan. Johann nam objašnjava zašto je to tako.

Intolerancija na hranu

U suštini, netolerancija na hranu je abnormalna reakcija vašeg tela na odredene namirnice koja se može manifestovati na razne načine. Neki ljudi ce imati jedan simptom, kao što su jake glavobolje, dok ce drugi, na nesrecu, iskusiti sindrom iritabilnog kolona, migrenu, kožne ili respiratorne simptome. Medjuti nije logično da nam smeta ovako lepo voće koje je proroda podarila i koristila se hiljadama godina da da nikome nije zasmetala.

 

Alergija na hranu nije isto što i intolerancija na hranu.  More info…

Dragi prijatelji obratite pažnju zbog dece