Povezanost medicine i farmacije

S. N. Lazarev: O medicini i farmaceutskoj mafiji

Lekari moraju da ustanovljavaju dijagnoze prema uputstvima farmaceuta i da prepisuju njihove lekove.

Ako to ne urade biće kažnjeni i od svog poslodavca i osiguravajućeg društva – koji su povezani sa farmaceutskim kompanijama.

Lekaru je na taj način zabranjeno da sam razmišlja i donosi odluke u lečenju.

Nemačko lekarsko društvo je zato tužilo farmaceutske kompanije i osiguravajuća društva zbog takve povezanosti i dobilo spor na sudu.

Sada je dozvoljeno lekarima da sami donose odluke u lečenju – ali samo članovima tog nemačkog udruženja.