PSI VECTOR DIACOR

FUNKCIONALNA DIJAGNOSTIKA – METODA PSI VECTOR DIA-COR

PSI

 

Na temeljima drevne kineske metode, akupunkture, nemački lekar Reinhard Voll je, pedesetih godina prošlog veka, razvio metodu koju danas nazivamo Informodijagnostika – elektro-akupunktura prema dr.Vollu (EAV). Na temelju EAV razvile su se mnoge metode koje pripadaju oblasti kvantno-informacione medicine. Jedna od njih je i Funkcionalna dijagnostika, metoda PSI Vector DiaCor; spoj znanja savremene zapadne medicine, moderne biofizike, tradicionalne energetske medicine i visoko sofisticirane elektronske tehnologije.

Dijagnostički sastav DiaCor stvoren je i dizajniran za neinvazivnu procenu, ocenu, vrednovanje i određivanje funkcionalnog stanja ljudskog organizma.

Istovremeno precizno beleži lepezu različitih elektrofizioloških parametara kožnih zona koje su na različitim topografskim nivoima povezane refleksno, a pomoću segmenata leđne moždine (vrat, torakalni deo, lumbosakralni deo) i spletom živaca (simpatički i parasimpatički) preko kojih se inerviraju unutrašnji organi.

Analiza pokazatelja provodljivosti čela, dlanova i stopala koje zavise od labilnosti centralnog i vegetativnog nervnog sistema otkrivaju individualne psihofiziološke karakteristike pacijenta i njegove reakcije na različite uticaje iz okoline, što je neophodno pri testiranju posebnih grupa ljudi kao npr. vozači, piloti, vrhunski sportisti.

Biofizički parametri su osnovna merila za procenu stanja organa i organskih sistema što nam omogućuje proširenje znanja o patofiziološkim procesima na ćelijskom nivou.

Rezultati dobijeni putem Dia-Cor sistema se u 95% poklapaju sa rezultatima dobijenim metodama zapadne medicine. Time se vreme dijagnostičkog postupka (laboratorijski, fizikalni) znatno smanjuje i unapređuje.

Visoka osetljivost određivanja funkcionalnih odstupanja čak u početnoj fazi njihovog nastajanja, ugodnost i bezbolnost su prednosti u odnosu na druge dijagnostičke sisteme.

Zdravstveni radnici mogu, u okviru svojih kompetencija, da primenjuju znanje u ovoj oblasti za dijagnozu i lečenje. Licenca se dobija od strane Ministarstva zdravlja posle završenih potrebnih nivoa edukacije (Postupak za izdavanje dozvole za obavljanje tradicionalne medicine).

Polaznici, koji su stekli sertifikate iz ovih oblasti, a nisu zdravstveni radnici, stečena znanja i veštine mogu da koriste u okviru SPA, Wellness centara i drugih centara i savetovališta u formi tretmana u cilju očuvanja i poboljšanja kvaliteta sopstvenog života i života drugih. Za njihov rad  nije potrebna saglasnost Komisije za tradicionalnu medicinu pri Ministarstvu zdravlja Republike Srbije.