SPECIJALISTIČKA ŠKOLA TRADICIONALNE MEDICINE I AKUPUNKTURE

Evropski centar za mir i razvoj (ECPD) Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija Beograd – na osnovu sporazuma o dugoročnoj saradnji sa:

  • Kolaborativnim centrom Svetske zdravstvene organizacije za tradicionalnu medicinu i akupunkturu,
  • Institutom za akupunkturu Kineske akademije tradicionalne medicine,
  • Kineskim međunarodnim centrom za obuku iz akupunkture Peking,
  • Svetskom federacijom društava za akupunkturu-moksibustiju Peking,
  • Međunarodnim koledžom za akupunkturu i elektroterapeutiku Njujork i Institutom za tradicionalnu medicinu Akademije nauka Rusije Moskva – organizuje

ECPD MEĐUNARODNU SPECIJALISTIČKU ŠKOLU TRADICIONALNE MEDICINE I AKUPUNKTURE. 

MORE INFO…