Strategija za unapredjenje kvaliteta i smanjenje troškova primarne zdravstvene zaštite

STRATEGIJA ZA STALNO UNAPREĐENJE KVALITETA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I BEZBEDNOSTI PACIJENATA

(“Sl. glasnik RS”, br. 15/2009)

1. UVOD

Strategijom za stalno unapreĊenje kvaliteta zdravstvene zaštite i bezbednosti pacijenta (u daljem tekstu: Strategija) teži se dostizanju najvišeg nivoa kvaliteta rada i bezbednosti pacijenata u Republici Srbiji. Primena ove strategije ima za cilj da smanji:

 

– neujednaĉen kvalitet zdravstvenih usluga;

– neprihvatljiv nivo variranja u ishodima po zdravlje leĉenih pacijenata;

– neefikasno korišćenje zdravstvenih tehnologija;

– vreme ĉekanja na medicinske procedure i intervencije;

– nezadovoljstvo korisnika pruženim zdravstvenim uslugama;

– nezadovoljstvo zaposlenih u sistemu zdravstvene zaštite;

– troškove koji nastaju zbog lošeg kvaliteta.

– primena novih znanja i savremenih tehnologija.

nova znanja i tehnologije zahtevaju nove specijalizacije i subspecijalizacije zdravstvenih radnika i saradnika, što dovodi do prekomerne fragmentacije znanja i prakse i sve veće otuĊenosti od korisnika u sistemu zdravstvene zaštite. Posledica toga je porast nezadovoljstva, kako korisnika, tako i zaposlenih u sistemu zdravstvene zaštite

ceo tekt pogledati  http://pravniskener.org/pdf/sr/baza_propisa/77.pdf

još jedan tekst…