Taurin

Taurin

taurin

Taurin je aminokiselina koja igra važnu ulogu u mnogim biološkim procesima , uključujući metabolizam kalcijuma, žuči i stabilizaciju ćelijske membrane. On je od ključne važnosti za funkcionisanje kardiovaskularnog sistema kao i za razvoj različitih sistema u organizmu, kao što su mišićni sistem i centralni nervni sistem. Taurin obezbeđuje zaštitu od toksičnosti glutamata i može da spreči napad epilepsije. Postoje neki podaci da može da pomogne u sprečavanju gojaznosti. Jedna studija iz 2004 pokazala je da dodatak taurina  pomaže smanjenju nivoa holesterola i telesne težine kod mladih ljudi. Nekoliko studija je pokazalo da taurin služi kao antioksidant i da može da pomogne u sprečavanju oksidativnog efekta kod izlaganja teškim metalima, uključujući kadmijum i olovo.