Tematske jedinice seminara

Prvi dan: 18.04.2015 god od 9:30 h do 14:30 h

KVANTNO INFORMACIONI FENOMENI HRANE

Funky-Gourmet-Orange-Explosion-sqr

 • Šta je osnovni uzrok bolesti?
 • Znamo li šta jedemo?
 • Mi smo ono šta jedemo
 • Moć funkcionalne hrane
 • Funkcionalna ishrana I njen zančaj u prevenciji i lečenju hroničnih I tumorskih bolesti.
 • Istorijat termina funkcionnalna ishrana.
 • Organi za varenje prva karika u nastanku bolesti.
 • Značaj fermenata
 • Alkalnost primarni zadatak u ozdravljenju,
 • Alkalizacija hranom i drugim mogućnostima.
 • O hroničnim i tumorskim bolestima i uticaju ishrane kroz naučne studije. (dr.Peka Puške, Studije Ansela Kejsa Sedam zamalja, Monika studija, Fremingamske…)
 • Detoksikacija i njen zančaj
 • Svi znamo koju vodu sipamo u peglu ali koju trebamo piti malo vodimo računa?
 • Praktični saveti i odgovori na pitanja

vega test

“SAVREMENE METODE TESTIRANJA I ANALIZA:

 • VEGA TEST,
 • DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA
 • TESTIRANJE PSIHIČKIH FENOMENA

Drugi dan: 19.04.2015 god.  od 9:30h – 14:30h

VEGA TEST

 • Pojam Vega testa
 • Prednosti i ograničenja metode
 • Upotreba medicinskog selektora
 • Uporedne karakteristike direktnog testiranja: u rezonantnim kutijama, u test kasetama i preko selektora.
 • Veštine korišćenja selektora.
 • Provera rezultata i praktično testiranje uz nadzor učitelja.

 Treći dan: 20.04.2015 god.  od 9:30h – 14:30 h

DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA

 • O konceptu diferencijalna dijagnoze
 • Uzroci intoksikacje
 • Vežbe veštine istraživanja uzroka koji dovode do toksičnosti
 • Izbor preparata na osnovu identifikacije uzroka trovanja.
 • Provera rezultaata
 • Identifikacija alergiskih komponentni raznih patologija.
 • Istraživanje uzroka alergije.
 • Praktičan rad na uzroku alergije.
 • Provera rezultata.
 • Identifikacija uticaja patologije unutrašnjih organa na disfunkciju kičmenih pršljanova.
 • Uticdaj na funkciji kičmenih pršlenova patologije unutrašnjih organa.
 • Praktičan rad.
 • Provera rezultata.
 • Izdvajanje glavnih uzroka problema, kao osnov za rad sa pacijentom.

Četvrti dan: 21.04.2015 god.  od 9:30h – 14:30 h

TESTIRANJE PSIHOLOŠKIH FENOMENA

 

 

 • O komceptu testiranja psiholoških fenomena.
 • Testiranje sa mikro-generatorima.
 • Praktičan rad, identifikacija vodeće mikro emocije
 • Provera rezultata
 • Testiranje emocija pomoću homeopatskih preparata.
 • Praktičan rad, identifikacija vodeće emocije uz pomoć homeopataskih test kasseta.
 • Provera rezultata.
 • Testiranje metodom vizualizacije.
 • Praktičan rad identifikacija vodeće emocije uz pomoć homeopatskih test kaseta. 
 • Praktičan rad identifikacija vodeće emocdije uz pomoć homeopatske test kasete.
 • Analiza i korelacija rezultata od sve tri metode.
 • Provera poznavanja termina: dijagnostika emocija, emocionalna kompetentnost, Psihosomatika, upoznavanje sa elektropunkturnim kanalima za ključne emocije.
 • Sumiranje rezultata.