Upoteba frekvencija kraća vertzija.

Upotreba  frekvencija I struje u terapeutske svrhe.

Mogućnost da se uz pomoć frekvencija razbije kamen u bubregu I uklone naslage kamenca medicina koristi već jako dugo. U kozmetici uredjaji  za kavitaciju proizvode frekvencije kojima se postiže pucanje membrane masne ćelije I na taj način smanjujemo celulit. U fizikalnoj terapiji koriste se –ultrazvuk –laser -elektroterapija

Terapija ultrazvukom izaziva mikro vibracije masnih ćelija i međućelijske tečnosti, čime se značajno poboljšava lokalna cirkulacija. Ubrzanje cirkulacije stimuliše efikasniji transport masti i vode sa tretiranog područja na mesta gde mogu da se razgrade i budu izvor energije za metaboličku aktivnost.

Terapija laserom stimuliše ćelijski metabolizam, ubrzava cirkulaciju limfe, krvi i toksina čime se postiže pojačana prokrvljenost  tkiva, ubrzana pokretljivost međućelijske tečnosti i razlaganje masti. Lanci triglicerida se razbijaju na monogliceride koji se lakše oslobađaju iz masnih ćelija.

Elektroterapija se sprovodi pulsnim faradskim strujama koje omogućuju kontrolisanu lokalnu redukciju masnog tkiva, toniziranje mišića i kože. Ova terapija značajno ubrzava izbacivanje toksina i nagomilane tečnosti u međućelijskim prostorima iz organizma. U toku elektroterapije primenjuju se dve frekvence struje sa različitim dejstvom. Pri nižoj frekvenci ubrzavaju se procesi unutar masnog tkiva, a pri višoj vrši se toniziranje, odnosno zatezanje kože tela, tako da ona prati promene nastale u lečenju gojaznosti.

Uz pomoć frekvencija  još 1928 godine dr. Rife je uspešno uništavao bakterije, viruse I parazite ali nažalost ove mogućnosti primenjuju se samo u oblasti kvantne medicine.                                             

Sve ove  prednosti  I mogućnosti upotrebe  različitih uredjaja koji su u stanju da proizvodu različite oblike frekvencija upakovali smo u sistem energetso funkcionalne ili frekvnetno rezonantne terapije

 

Funkcionalna terapija

 

Funkionalna terapija se sprovoditi uz pomoć elektroinformacionih generatora  i testera u kojima su smeštene specifične frekvencije i informacije potrebne za “lečenje” odnosno korekciju funkcije organa.

 

 

 

Ferty i  Bio generatori proizvode energetsko informaciske talase  a u testerima (test kasete)se nalaze vibracije, tj. energetske informacije gotovo svih poznatih uzročnika bolesti, bakterija, virusa, ostalih patogenih i nepatogenih mikroba, različitih faktora iz okoline, alopatskih lekova i drugih preparata, te zdravih i patoloških tkiva, koje su izmerene i pothranjeni u test kasete ili pak snimljene na čip kompjutera.

 

 

 

Uloga testera je presudna i višestruka jer se njima precizno utvrđuje dijagnoza , mesto i uzrok oboljenja , te se njima i leči .

Naime, kada vibracije s pojedinog testera dođu u interakciju s energetskim poljem pacijenta, organizam pacijenta počne na njih reagovati, i ta se reakcija očitava u promeni električnog potencijala bioaktivnih tačaka. Tako testeri s vibracijama patoloških tkiva najpre utvrđuju organ i mesto na kojem su nastale promene. Dodatnim se testerima utvrđuje vrsta postojećih promena (npr. karcinom, degenerativne promene, ili samo ožiljci koji su posledica nekadašnje upale) i, konačno, njihov uzročnik (npr. bakterija, virus u drugi uzroci.


Vrhunac ove metode jest u tome da isti tester koji je utvrdio postojanje bolesti i nastale promene tu bolest i leči.

Na primer, ako se ustanovilo da je uzrok bolesti određeni virus, iste vibracije koje su otkrile virus, učinit će da ga telo počne izbacivati i tako ga svlada. Ukoliko su ustanovljene degenerativne promene poput karcinoma, vibracije koje su to otkrile aktivirat će imunološki sistem da započne proces odstranjivanja bolesnih ćelija iz organizma i ispravljnje nastalih degenerativnih promena.
Na ovom se principu provodi dijagnostika svih organa i organskih sistema u telu pacijenta u trenutku pregleda, te se određuje univerzalni lek koji utiče na čitav organizam i leči ga kao jednu celinu.


Sastav leka kojeg doktor ili terapeut određuje tokom pregleda u potpunosti zavisi od funkcionalnog stanja organizma pacijenta u trenutku pregleda.

Rezultati o efektima ovih metoda potvrdjeni su u klasičnim naučnim i kliničkim ispitivanjima a posebno se ističu ispitivanja srovedena na Odeljenju za istraživanje novih metoda Sovjetske akademije medicinskih nauka, Središnjem naučnom i istraživačkom institutu sporta, II. Moskovskom medicinskom institutu, Kijevskom naučno-istraživačkom institutu epidemiologije i zaraznih bolesti, te Kijevskoj oblasnoj bolnici, kao i ispitivanja sprovedena u okviru priprema sovjetskih astronauta.

 

 

Ferti uredjaj

FERTI ENERGY BALANS deluje na vaš organizam na ćeliskom nivou tako što dovodi do optimizacije potencijala ćelija, PH organizma održava maksimalan protok energije, reguliše elektro hemiske reakcije u ćelijama što doprinosi poboljšanju opšteg raspoloženja, smanjenje stresa, boljeg sna, usporavanja starenja,omogućava  oslobadjanje od toksina i infekcije….a sve zajedno, preduslov je za dobar izgled I zdravlje. Energy balans je način da se poveća životna energija (ili chi) i reguliše disbalans frekvencija koje ometaju protok zdrave energije i smanjuju životnu snagu.

FERTI ENERGY BALANS uredjaji na bazi F.R.T i  TENS tehnologije i u kombinaciji sa  MGI terapijom obezbedjuje našem organizmu optimalne uslove I zaštitu 24 sata 7 dana u nedelji.

 

Energije I informacije koje se koriste su  prilagodjene svakom klijentu individualnim programiranjem na generatorima u kojima su podrhranjene informacije zdravih ćelija.

ENERGY BALANS je potpuno bezbedan I siguran metod za bolesne I zdrave. Izuzetak su osobe sa pace makerom I trudnice.

Ukoliko koristimo terapiju u vidu lekova ili suplemenata primećeno je da se ubrzava delovanje istih I da se pozitivni rezultati ostvaruju sa manjim dozama leka ili preparata.

Više informacijaimages 5