Upotreba vode i kupke za telo

Jednostavni načini upotrebe vode kao terapijskog
sredstva

Kupka “Vitalis” (slika 1, na sledećoj strani)
Napomena: Pacijenti sa proširenim venama, izlažu samo
tabane delovanju tople vode, ili umesto direktnog kontakta sa
toplom vodom pribegavaju korišćenju boca sa vrelom vodom,
koje se stavljaju pod tabane radi zagrevanja.
Neophodni rekviziti:
1) Jedan sud (lavor ili kada), u koji se sipa hladna voda (19-
20°C);
2) Stoličica koja se postavlja u sud sa hladnom vodom, tako
da nivo vode bude ispod sedala; kod određenih bolesti (navede)
nih u kasnijim napomenama), nivo vode treba da bude iznad
sedala za 1-2 cm;
3) Jedan sud sa toplom vodom za noge (zagrejanom do od –
ređene temperature u zavisnosti od izdržljivosti organizma).
Nivo vode treba da je iznad članaka. Pored ovoga, potreban je
još jedan sud iz kojeg će se dolivati topla voda, kako bi se održala
temperatura vode;
4) Komad mekanog platna za trljanje;
5) Peškir.
Način primene:
1) Pacijent se skine tako da telo bude otkriveno od nivoa
pupka nadole.
2) Sesti na stolicu koja je postavljena u kadi, odnosno u sud sa
hladnom vodom, a noge prebaciti preko ivice i držati u sudu sa
toplom vodom.
3) Umočiti platno u hladnu vodu i bez ceđenja lagano trljati
deo tela u vidu trougla, koji se špicasto završava u predelu genitalija
(uključujući testise ili labije – usmine), a bazalni deo se prostire
do nivoa pupka. Trlja se naizmenično s desna na levo i sup –
rotno, s tim što se svaki put platnena krpa umoči u hladnu vodu.
Bolesnici koji pate od reumatizma ili kostobolje, u cilju izbega-
Slika 1
Kupka Vitalis
vanja kontakta sa hladnom vodom, mogu koristiti, na primer,
komad drveta za koje se pričvrsti platno.
4) Trajanje kupke: 5-30 minuta, ili duže. Kupka se primenjuje
1-3 puta dnevno, a u slučaju febrilnih stanja (groznice) i češće.

Hladna kupka trupa (slika 2)
Neophodni rekviziti:
Isto kao i za kupku “Vitalis”, uz napomenu da se koristi sud ili
kada, zapremine 25-30 litara, dok hladna voda treba da bude
temperature 25-28°C.
Način primene:
1) Pacijent, bez odeće od nivoa pupka nadole, treba da sedne
na stolicu koja je postavljena u sud sa hladnom vodom koja
doseže do nivoa pupka. Noge su prebačene preko kade i drže se
u sudu sa toplom vodom.
2) Trljati lagano mekom krpom predeo pupka u pravcu levodesno,
sve dok traje kupka.
3) Ako se tokom kupke oseti hladnoća (drhtanje), pacijenta
treba pokriti ćebetom (od nivoa vrata pa nadole, uključujući i
sudove sa vodom).
4) Trajanje kupke: 25-60 minuta, ili duže. Primenjuje se
jedanput ili dva puta dnevno. Kupka umirujuće deluje na nervni
sistem i predstavlja odličan lek protiv groznice. Takođe daje iz –
vanredne rezultate u lečenju hroničnih oboljenja.

Kupka polnih organa uz frikciju (slika 3, na sledećoj strani)
Neophodni rekviziti:
Isti kao i za kupku “Vitalis”, s tim što je temperatura vode niža
Način primene:
Pacijent zauzima isti položaj kao i kod kupke “Vitalis”. Nakon
ovoga, umočiti platnenu krpu u hladnu vodu i bez ceđenja laga-
no trljati vrh penisa. Kod žena se lagano trljaju isključivo usmine,
i to odozdo nagore.

Hladna kupka celog tela
Neophodni rekviziti:
1) Kada napunjena vodom čija je temperatura 5-10°C;
2) Čaršav za kupanje;
3) Peškir za kupanje.
Način primene:
1) Uveče, pred spavanje, pacijent postepeno ulazi u kadu,
potpuno svučen. Najpre sedne, zatim ispruži noge, i onda spusti
gornji deo tela tako da mu voda dođe do vrata. Ako je kada suviše
kratka, treba presaviti kolena.
2) Trajanje kupke: 3 sekunde (broji se jedan i dvadeset, dva i
dvadeset, tri i dvadeset).
3) Posle 3 sekunde, pacijent izlazi iz kade i ne brišući se,
umota se u čaršav do ispod pazuha pokrivajući i noge do stopala.
Čaršav treba fiksirati na gornjem kraju tako da ne spada.
4) Peškirom se prekriju ramena, a zatim se legne u krevet.
Pacijent treba da bude dobro pokriven.
5) Ako pacijent ne može da zaspi posle 30 minuta, ponoviti
kupku po istom redosledu objašnjenom pod tačkama 1, 2, 3, 4.
Svaku fazu treba obaviti što je moguće brže.

Hladna kupka donje polovine tela
Neophodni rekviziti:
Isti kao i za hladnu kupku celog tela uz dve napomene:
1) Gornja polovina tela treba da je dobro utopljena odećom;
2) Sedi se u kadi tako da voda dođe do nivoa pupka.
Način primene:
1) Pacijent treba da je dobro zagrejan pre kupke. Gornji deo
pidžame i pulover treba da se presaviju do iznad pupka, a donji
deo tela ostaje otkriven (bez odeće).
2) Odmah se ulazi u kadu, s tim što se telo kvasi postepeno.
3) Trajanje kupke: 10 sekundi.
4) Brzo se izađe iz kade, i bez brisanja telo se umota u čaršav
(od bedara nadole).
5) Pacijent treba da ostane 1 sat u krevetu, dobro pokriven, a
nakon toga može da nastavi sa uobičajenim aktivnostima.

Topla biljna kupka celog tela
Neophodni rekviziti:
1) Šolja tople vode ili čaja (piti pre i za vreme kupke);
2) Platneni džakčić napunjen sa 100 g (dve pune šake) bilja,
koje se prethodno usitni (najbolje je koristiti cvetove sena sa
cvetne livade);
3) Peškir za kupanje.
Način primene:
1) Džakčić sa biljem kuvati 5 minuta u 2 litra vode.
2) Ovaj dekokt, zajedno sa džakčićem sipati u vodu za kupanje
(u kadu). Temperatura vode u kadi treba da bude što viša
(koliko pacijent može da podnese), obično 45°C (uzimajući u
obzir da je temperatura usne duplje 41°C).
3) Pacijent ulazi u kadu potpuno nag i legne tako da mu voda
dođe do vrata.
4) Trajanje kupke: 15-30 minuta.
5) Posle kupke, treba se tuširati naizmenično: toplom i hladnom
(obavezno završiti hladnom) vodom u trajanju od 1-2 mi –
nuta, a zatim se obrisati peškirom.
6) Pacijent treba da ostane u krevetu pokriven 30-60 minuta.

Topla kupka nogu
Ovaj postupak je veoma jednostavan, ali efikasan i podrazumeva
držanje nogu u toploj vodi (do granice izdržljivosti), posle
čega se noge umotaju u čaršav, a telo se dobro pokrije ćebetom,
što izaziva obilno znojenje. U nastavku dajemo različite varijante
primene ovog postupka, uzimajući u obzir opšte stanje boles –
nika:
a) Kada pacijent nije u stanju da sedi, treba ga postaviti u
ležeći položaj (na leđa). Kolena treba da su presavijena.
– Deo kreveta na kome su smeštene noge treba zaštititi plastičnom
folijom (mušemom) na koju se stavlja sud sa vrućom
vodom.
b) Ako opšte stanje bolesnika dopušta sedenje, onda treba
uraditi sledeće: pacijent neka skine svu odeću i umota se u čaršav
preko kojeg treba da ogrne jedno ili dva ćebeta, a noge neka
potopi u sud sa toplom vodom.
Neophodni rekviziti:
1) Kada ili bilo koji drugi sud u koji se sipa voda (čija temperatura
odgovara granici izdržljivosti pacijenta), tako da bude
iznad gležnjeva 20-30 cm;
2) Još jedan sud sa toplom vodom iz kojeg će se u glavni sud
dolivati pomalo vode, kako bi se konstantno održavala temperatura;
3) Jedan čaršav i 1-2 ćebeta za umotavanje pacijenta;
4) Plastična folija ili mušema, ukoliko se postupak primenjuje
u ležećem položaju (u krevetu);
5) Dva peškira za kupanje;
b) Jedan peškir za hladnu kompresu – na glavi;
7) Sud sa hladnom vodom (u koji se mogu dodati i kocke
leda);
8) Ljuta aleva paprika ili semenje gorušice u prahu, koji se
dodaju u vruću vodu, u razmeri: 1 kašičica na 3 litre vode.
Način primene:
1) Pacijent se sasvim svuče i umota u čaršav i ćebad. Oko
vrata se može uviti jedan peškir kako bi se upijao znoj koji curi
sa glave i lica.
2) Pre nego što se otpočne sa kupkom, treba popiti 1/2 šolje
toplog čaja koji podstiče znojenje.
3) Stavi se hladna kompresa na čelo i menja svakih 1-3 minuta.
4) Kad pacijent počne da se znoji, ponovo mu treba dati čaj.
5) Trajanje kupke: 20-60 minuta, ili duže ako je neophodno.
6) Kupka se završava trljanjem nogu kompresom umočenom
u hladnu vodu, ili polivanjem nogu hladnom vodom, osim u
slučaju menstruacije kod pacijentkinja, ili ako se posle kupke
vrši masaža nogu. Treba izbegavati dodir tabana sa hladnom
pod logom posle frikcija (trljanja), odnosno polivanja hladnom
vodom.
7) Obrisati noge peškirom.
8) Pacijent treba da odleži u krevetu, pokriven, 30-60 minuta.
Kupka, između ostalih, ima i sledeća svojstva:
– Antispastik (protiv bolnih napada žuči i bubrega – kolika);
– Analgetik (protiv glavobolje, bolova u ušima, bolnog menstrualnog
ciklusa, itd.);
– Dekongestiv (otklanja zastoj nagomilane krvi u slučaju cerebralne
kongestije – navale krvi u mozak, kao i kod navale krvi u
organe trbušne duplje i organe u karličnoj zoni);
– Antiinflamator (protiv angine, upale krajnika, itd.);
– Sudorifik (podstiče znojenje);
– Sedativ, relaksacija.

Naizmenična kupka nogu (slika 4)
Neophodni rekviziti:
1) Dva veća suda od ko –
jih svaki ima zapreminu od
10 litara;
– jedan sa vrućom vo –
dom (zagrejanom do tem –
pe rature koju pacijent mo –
že da izdrži);
– drugi sa hladnom vo –
dom (temperatura od 5 –
10°C).

Kada se noge potope, voda treba da dođe do polovine cevanica.
2) Pepeo sagorelog drveta (100 g) ili 50 g u prah samlevenog
semenja gorušice koje se dodaje u sud sa toplom vodom.
Način primene:
Naizmenično se potapaju obe noge:
– u sud sa toplom vodom 4 minuta;
– u sud sa hladnom vodom 1 minut.
Ovaj postupak ponoviti 4 puta uzastopno. Dakle, kupka počinje
toplom vodom a završava se hladnom.

Topla kupka ruku i nogu
Neophodni rekviziti:
1) Dva lonca (za svaku ruku po jedan) čija je zapremina sraz –
merna dužini podlaktice (podrazumevajući i lakat);
2) Sud ili lavor sa toplom vodom za noge (vidi: Napomene za
kupku “Vitalis”) Voda koju koristimo za ruke i noge treba da je
zagrejana do one temperature koju organizam može podneti;
3) Šolja (250 ml) čaja koji deluje kao sudorifik (podstiče znojenje).
Način primene:
1) Pre tretmana pacijent treba da popije 1/2 šolje čaja;
2) Pacijent treba da sedne na manju stolicu i da, dok drži no –
ge u lavoru sa toplom vodom, sa leve i desne strane ima po jedan
lonac sa toplom vodom u kojoj će držati ruke i podlaktice;
3) Tokom kupke treba da ispije preostali deo čaja;
4) Trajanje kupke: 15 minuta;
5) Posle kupke, delove tela koji su bili u kontaktu sa toplom
vodom treba trljati platnenom krpom umočenom u hladnu vo –
du, 30-60 sekundi. Nakon ovoga, pacijent se obuče i nastavlja sa
uobičajenim aktivnostima.

Topla kupka različitih delova tela, uz progresivan rast
temperature vode
Ovaj tretman podrazumeva upotrebu tople vode čija je temperatura
u početku umerena (srazmerna telesnoj), a kasnije, do –
davanjem sve toplije vode, postepeno se povećava do granice
izdržljivosti pacijenta.
Ova kupka postiže dobre rezultate u lečenju anemičnih oso –
ba, osoba sa izraženom slabošću organizma, kao i kod onih koji
teško podnose dodir sa hladnom vodom, ili pritom imaju negativne
reakcije.
Kupka traje 5-15 minuta, a u nekim slučajevima 30 minuta.
Ako pacijent oseća hladnoću, treba da se pokrije ćebetom od
vrata nadole (uključujući i rekvizite za kupku).
Ako se u toku kupke javi osećaj malaksalosti, postupak treba
prekinuti.
Posle kupke, delove tela koji su bili u dodiru sa toplom vo –
dom, treba trljati platnenom krpom, umočenom u hladnu vodu,
posle čega pacijent treba da legne u krevet i da se dobro pokrije.
U krevetu treba ostati sve dok se pacijent potpuno ne ugreje.
Ovaj postupak se najčešće koristi kad je u pitanju kupka tru –
pa, ili sedeća kupka, kupka ruku i nogu.
Tople kupke trupa, kao i sedeće, najefikasnije deluju kod hro –
ničnih oboljenja bubrega, kamena u bubregu (renalne litijaze),
bilijarne litijaze (kamena u žučnoj kesi), renalnih i bilijarnih ko –
lika (bolnih napada bubrega i žuči), diskinezije digestivnog trakta
(otežanog pražnjenja organa za varenje).
Topla kupka ruku (šake i podlaktice do lakta) pomaže u slu –
čaju upala gornjih disajnih puteva, koje su kasnije praćene se –
krecijom (lučenjem) sluzi i sluzavog gnoja, zatim kod angine,
tonzilitisa (upale krajnika), hroničnih oboljenja sa smetnjama u
cirkulaciji krvi. Ova kupka deluje dekongestivno (otklanja zastoj
nagomilane krvi) kada su u pitanju pluća. Takođe, deluje umirujuće
kada nastupi kriza kod obolelih od bronhijalne astme. Kup –
ke nogu su preporučljive kod poremećaja periferne cirkulacije
(hladnih nogu), bronhitisa (upale bronhija – dušnica), cerebralne
kongestije (prepunjenosti mozga krvlju), plućne i karlične kongestije,
reumatskih bolova u zglobovima.

Kupka očiju
Neophodni rekviziti:
1) Posuda od emajla, stakla ili plastike, dovoljno velika da se
u nju može potopiti celo lice;
2) Biljke koje se dodaju vodi za kupku: aloja, vidac (vidovača)
– (Euphrasia rostkoviana), pelen, majčina dušica, kamilica;
3) Oblog od gaze;
4) Suvi peškir.
Način primene:
1) Pripremiti vodu za kupku: 1/2 kašičice bilja (jedne vrste ili
mešavine), treba da odstoji 5 minuta u 250 ml vrele vode. Procediti
i staviti u sud predviđen za kupku; veoma blagotvorno deluje
čaj od različka, primenjen kao kupka za oči.
2) Zaroniti lice i oči u mlaku kupku, trepnuti 5-6 puta, a zatim
podići glavu i treptati 20-30 puta. Postupak se uzastopno ponovi
4 puta.

Hidroterapija – tuš
Tuširanje je veoma efikasan terapeutski postupak u lečenju
niza oboljenja. Pored termičkog efekta ono deluje i mehanički
zbog pritiska vodenog mlaza. Ovaj terapijski postupak podrazumeva
upotrebu hladne ili tople vode, ili naizmenično i jedne i
druge u okviru istog tretmana.
Praktikuje se generalno tuširanje (celog tela), ili pojedinih delova
tela.
Radi ostvarivanja maksimalne efikasnosti pri sprovođenju
ove terapije, treba se pridržavati opštih principa koji su izloženi
na početku ovog poglavlja.
Tuširanje hladnom vodom obavlja se uglavnom bez levka
(nastavka u vidu drške koje se navrće na crevo). Pri tom se tuš
(crevo) drži na razdaljini 6-10 cm od kože. Ako tuš nije dostupan,
može se koristiti obično crevo za zalivanje bašte, ili čak kanta za
zalivanje bez nastavka za razbijanje mlaza. Ako je pacijent nepokretan,
umesto tuširanja može se primeniti frikcija (trljanje)
hladnom vodom, pri čemu treba pratiti pravac delovanja prikazan
na slikama u narednim primerima.

Hladno tuširanje gornjih ekstremiteta (slika 5)
Kada smo nagnuti nad ka –
dom ili koritom, počinjemo tu –
širanje od prstiju šake i postepeno
usmeravamo mlaz prema
ramenima. Ovo ponavljamo, ali
u suprotnom sme ru (od ramena
ka prstima).
Isti postupak treba primeniti
i na drugoj ruci.
Ovo se ponavlja naizmenično
30-60 sekundi. Nakon to ga,
bez brisanja ruku (s tim da se
svaka posebno umota u peškir),
leći u krevet 30-60 mi nuta i
dobro se pokriti.
Na ovaj način postiže se dekongestivni efekat (odvodi se su –
višna krv) kod organa smeštenih u grudnom košu (sr ce, pluća
itd.)

Hladno tuširanje cevanica (slika 6)
Postupak počinje tuširanjem zadnje strane desne noge. Po –
čevši od pete, mlaz tuša se usmerava na gore i to bočnom (spoljašnjom)
stranom cevanice. Zatim se ide u suprotnom smeru
(od kolena prema peti), ali sada unutrašnjom stranom cevanice.
Isti postupak se primenjuje i za drugu, levu nogu, s tim što se
počinje sa unutrašnje strane cevanice, a završava se sa spoljašnje
strane (vidi strelice). Ovaj postupak ponoviti 4-5 puta.
Kad je završeno sa zadnjom stranom cevanice, prelazi se na
prednju. Takođe se tušira najpre desna, a potom leva cevanica,
na način koji je prikazan strelicama na slici 6. Ponavlja se 4-5
puta. Ceo postupak izvesti brzo. Posle tuširanja, bez brisanja,
umotati noge u čaršav i ležati dobro pokriven u krevetu 30-60
minuta, nakon čega se uobičajene aktivnosti mogu normalno
nastaviti.

Hladno tuširanje donjih ekstremiteta (stopala, cevanica,
kukova, zadnjice) – (slika 7)
Procedura je slična onoj koja važi za tuširanje cevanica, uz
napomenu da se putanja kojom se kreće mlaz vode, produžava
do visine stražnjice (desna i leva strana), uzimajući u obzir naz –
načene strelice na slici.
Posle tuširanja bez brisanja, uviti donje ekstremitete u čaršav,
leći u krevet, dobro se pokriti i ostati u tom položaju 60 minuta.
Pacijenti koji su osetljiviji na hladnoću mogu biti obučeni do
pola (gornja polovina).

Parcijalno hladno tuširanje zadnje strane tela – (slika 8)
Umotati peškir oko struka (gornji deo tela je bez odeće). Na
glavu staviti kapu za kupanje ili nešto slično, kako bi se izbeglo
kvašenje kose.
Pacijent treba da bude nagnut nad kadom, a tuširanje se
obavlja u smeru strelica koje su naznačene na slici. Kada se dođe
do nivoa struka, tuš se zadrži 30 sekundi u ovoj zoni. Na kraju
treba istrljati prednji deo grudnog koša platnenom krpom koja
se umoči u hladnu vodu, ili brzo istuširati istu zonu, uključujući
i lice. Obrisati lice, a gornji deo tela umotati u čaršav. Na ramena
staviti peškir i ostati dobro pokriven u krevetu 1 sat.

Hladno tuširanje zadnje strane tela (slika 9)
Obavlja se u smeru strelica naznačenih na slici i to brzo. Po –
navljati 2-3 puta. Treba izbegavati kvašenje prednje strane grudnog
koša. Nakon toga telo bez brisanja umotati u čaršav i ležati
u krevetu, dobro pokriven oko 30 minuta. Posle ovoga, nastaviti
sa uobičajenim aktivnostima.

Hladno tuširanje celog tela (prednja i zadnja strana)
– (slika 10)
Hladno tuširanje zadnje strane tela je već opisano (slika 9).
Hladno tuširanje prednje strane izvodi se u smeru strelica sa
slike 10.
Tuširanje treba brzo obaviti, jedanput sa zadnje strane, a
zatim sa prednje. Posle tuširanja telo ne treba brisati, već samo
umotati u čaršav i utopliti ga u narednih 30 minuta. Zatim ukloniti
čaršav i ostati dobro pokriven u krevetu. Posle ovoga pacijent
može nastaviti sa uobičajenim aktivnostima.

Hladno tuširanje lica (slika 11, na sledećoj strani)
Treba pratiti smer strelica prikazanih na slici. Postupak ponoviti
4-5 puta, a zatim obrisati lice.

Hladno tuširanje glave (slika 12, na sledećoj strani)
Izvodi se na način prikazan kružnim strelicama na slici. Po –
noviti 3-5 puta, a zatim obrisati glavu, a kosu osušiti.

Ovaj postupak predstavlja kombinaciju termičkog dejstva vo –
de i mehaničkog dejstva mlaza.
Slikom 13 predstavljen je način izvršenja ovog postupka.
Preporučuje se upotreba vode pod jakim pritiskom (mlazom).
Tretman se završava tuširanjem leđa.
Radi poboljšanja efekta koristi se naizmenično: topla voda
(15-20 sekundi) – hladna voda (15-20 sekundi), uzastopno 5-7
puta. Ponavljati 2-3 puta dnevno.

Škotski tuš se preporučuje u periodu oporavka, protiv anemije,
išijasa, hroničnih oboljenja, a takođe i kao efikasno sredstvo
za jačanje organizma.

Fomentacija
Ovaj terapeutski postupak je jednostavan i sastoji se u primeni
toplih obloga na obolelu zonu i to u kombinaciji sa hladnim
frikcijama (trljanje hladnom vodom). Može se primeniti u sklopu
drugih kompleksnijih terapeutskih metoda.
Jednostavna fomentacija
Neophodni rekviziti:
1) Deblji komad pamučne tkanine ili frotira (peškir). Veličina
ove tkanine zavisi od dimenzija zone tela na koju se primenjuje.
Obično se koristi materijal: 42 cm dužine, 36 cm širine. Kada se
presavije, treba da se dobije komad veličine 14 cm x 36 cm. Ivice
presavijene tkanine mogu se zašiti. Treba imati pripremljene 3-
4 ovakve komprese.
2) Deblji materijal (npr. vuneno ćebe), takvih dimenzija da
može pokriti kompresu i preći njene ivice za 2-3 cm;
3) Sud sa toplom vodom (temperatura vode – koliko se može
izdržati);
4) Sud sa hladnom vodom u koju se mogu staviti kocke leda;
5) Peškir koji se koristi za trljanje hladnom vodom;
6) Plastična folija ili mušema, kao zaštita kreveta od vlaženja.
Način primene:
1) Pacijent leži u krevetu, u položaju koji je podesan za stavljanje
obloga.
2) Kompresa se umoči u toplu vodu i ocedi tako da voda ne
curi iz tkanine.
3) Osoba koja izvodi postupak testira temperaturu komprese
na koži, odmah ispod lakta, kako bi se izbegle opekotine kod pa –
cijenta.
4) Staviti kompresu na obolelu zonu, a zatim prekriti materijalom,
kako je gore opisano.
5) Posle 3-4 minuta odstraniti oblog, a mesto trljati 20-30 se –
kundi peškirom koji je umočen u hladnu vodu. Na kraju obrisati
kožu suvim peškirom, pa ponovo staviti topli oblog. Ovaj redosled
postupaka naizmenično ponavljati 15-60 minuta.
6) Tretman se završava trljanjem hladnom vodom.
7) Treba paziti da se telo ne hladi između hladne i tople faze
(trljanja hladnom vodom i pripreme novog obloga). Za to vreme
telo treba da je pokriveno ćebetom.
8) Pre početka tretmana, pacijent treba da popije 1 šolju čaja
koji podstiče znojenje.
9) Ako tokom tretmana pacijent počne da se znoji, treba ga
dobro obrisati peškirom.

Kompleksna fomentacija
Ova procedura, pored već opisanog, sadrži i sledeće elemente:
1) Pacijent leži u leđnom položaju;
2) Pripremi se sud sa toplom vodom za noge. Ako opšte stanje
pacijenta ne dopušta ležanje na leđima tako da nije moguća
kupka nogu, onda treba umotati noge u toplu kompresu, ili staviti
boce sa toplom vodom, ili tople cigle;
3) Naizmenični oblog se stavlja na grudi. U početku se menja
3 puta uzastopno: 4 minuta toplo, 1 minut hladno, a na kraju se
zadržava topli oblog, za vreme trajanja kompleksne fomentacije;
4) Jednostavna fomentacija sa zadnje strane (leđa);
5) Kesa sa ledom ili hladan oblog koji se stavlja na potiljak;
6) Ako pacijent pati od sinuzitisa (upale frontalnih i maksilarnih
sinusa primenjuje se topli oblog u obliku obrnutog slova U,
tako da nos ostane otkriven. Posle 3 minuta, topli oblog zameniti
hladnim i držati 30 sekundi. Ovu promenu izvesti 3 puta uzas –
topno;
7) Ceo postupak se završava hladnim tuširanjem celog tela, ili
generalnom frikcijom (trljanjem) peškirom koji je umočen u hla –
d nu vodu;
8) Dobro obrisati celo telo i ostati u krevetu, dobro pokriven,
30 – 60 minuta.
Kompleksna fomentacija ima sledeće dejstvo:
– Tonik, kao postupak koji stimuliše cirkulaciju pri uzastopnim
promenama ekstremnih temperatura u kratkim vremenskim
intervalima;
– Sedativ, antispastik, kod primene obloga umerene temperature
(temperature tela);
– Analgetik (protiv bolova);
– Sudorifik (podstiče znojenje).

Frikcija (trljanje) hladnom vodom (slika 14)
Jednostavna metoda sa dvostrukim delovanjem: termičkim
(vodom) i mehaničkim (trljanjem).
Peškir se umoči u hladnu vodu i blago iscedi. Ovim peškirom,
koji se presavije ili umota oko šake (kao rukavica), treba trljati
snažnim pokretima tela počev od prednje strane: gornje ekstremitete,
grudni koš, stomak, donje ekstremitete. Nakon ovoga,
pa cijent treba da legne na stomak. Sada se trljaju isti delovi tela,
samo sa zadnje strane.
Za svaki deo tela (npr.
desna ruka), potrebno je
ponovo umo čiti peškir u
hladnu vodu. Treba trljati
sve dok koža ne pocrveni.
Posle ovoga, telo istrljati
suvim peškirom, pa pokriti
deo tela koji smo završili, a
zatim preći na sledeći deo
tela. Svaki put postupiti na
isti način.
Ovaj tretman deluje kao
tonik i povećava otpornost
organizma na hladnoću,
fizički napor. Isti tako, stimuliše
metabolizam unutrašnjih
organa.
Slika 14. Frikcija hladnom vodom
Tretman može sprovoditi i sam pacijent u stojećem položaju
(slika 14), ako mu to njegovo zdravstveno stanje dozvoljava.

Oblog (kompresa)

Predstavlja jedan od terapeutskih načina korišćenja obične
vo de (hladne ili tople), čaja (infuzije) ili dekokta od biljaka u lo –
kalnoj primeni na određene delove tela.
Hladan oblog
Neophodni rekviziti:
1) Komad deblje krpe (frotir ili peškir) koji se presavije u dva
ili četiri sloja;
2) Sud sa hladnom vodom.
Način primene:
Umočiti krpu u hladnu vodu i iscediti tek toliko da ne kaplje
voda iz nje, a zatim staviti na obolelu zonu. Kada se oblog ugreje,
ponovo ga treba rashladiti umakanjem u hladnu vodu i staviti
na bolno mesto. Postupak se ponavlja 1-3 puta. Umirujuće
deluje kod inflamacija (upala), bolova, srčanih palpitacija (lupanja
srca), a dekongestivno na mozak (rasterećuje krvne sudove
mozga od nagomilane krvi).
Primenjena na donji deo stomaka, zamenjuje kupku “Vitalis”
kada opšte stanje bolesnika ne dopušta primenu kupke.

Topli oblog
Postupa se na isti način kao i kod hladne komprese, samo što
se u ovom slučaju koristi topla voda.
Preko vlažnog obloga staviti drugi, suv, a preko njega bocu sa
toplom vodom ili džakčić sa ugrejanom solju ili peskom. Držati
na bolnom mestu 30-60 minuta ili duže, zavisno od stanja pacijenta
i dalje terapije.
Ovaj oblog dekongestivno deluje na mozak, kada se primenjuje
na određenoj distanci od moždane regije. Takođe, poseduje
antispastično dejstvo (protiv grčeva) kod bubrežnih i žučnih
kolika (bolnih napada). Umiruje reumatske bolove i kostobolju.
Naizmenični oblog
Ovaj postupak se zasniva na principu toplo-hladno. Efi kas –
nost se postiže držanjem toplog obloga 4-8 minuta i hladnog
obloga 1-4 minuta.
Derivativni oblog
Sličan je hladnom oblogu, s tim što se posle oblaganja obolele
zone, preko obloga stavlja plastična folija čiji su krajevi za 2-3
cm duži od hladnog obloga (koji je ispod). Sve zajedno se na kra –
ju prekrije mekanom, vunenom tkaninom ili debljim šalom kako
bi se sprečilo hlađenje i učvrsti kaišem ili nečim sličnim.
Dimenzije derivativnog obloga variraju, zavisno od površine
zone na koju se primenjuje.
Oblog se stavlja na oboleli deo tela 3-4 puta u toku dana, ili se
drži preko noći, bez prekida. Ovaj oblog ima blago i prijatno dejstvo.
U početku se javlja osećaj hladnoće koji kasnije prelazi u
ugodan osećaj toplote.
Oblog se ne menja tokom jednog tretmana. Ako se osuši,
treba ga zameniti.
Ukoliko se usled pogrešne primene oblog ne zagrejava, od –
nos no, ako ostane hladan, treba ga odmah ukloniti.
Ovaj oblog ima dekongestivno dejstvo na unutrašnje organe
(sprečava prekomerno nadiranje krvi i sokova), a takođe i na
druge delove tela na koje se primenjuje. Posle svakog tretmana,
oblog treba dobro oprati.

Kataplazma (slika 18)
Kataplazma je oblog pripremljen od biljne kaše, dobijene
usitnjavanjem biljke i potapanjem u vodu, alkohol ili izlaganjem
dejstvu pare. Sitno iseckana biljka se stavi između dva parčeta
gaze ili platna, a zatim se time pokrije obolela zona. Sve ovo tre –
ba uviti u toplu tkaninu.
Frikcija (trljanje) solju
Ovaj terapeutski postupak objedinjuje toplu kupku nogu i
trljanje krupnom solju.
Obavlja se u kadi, tako što pacijent sedi na stolicu i drži noge
u sudu sa toplom vodom. Ako bolesnik nije u stanju da sedi, frikcija
se može primeniti i u krevetu (vidi: Kompleksna fomentacija,
str. 75).
Staviti 1 šolju soli u sud (npr. tanjir), i nakvasiti hladnom vo –
dom. Osoba koja obavlja frikciju, uzima po malo soli u obe ruke
i trlja najpre ekstremitete – ruke. Trljanje se vrši lakim i brzim
pokretima gore-dole. Nakon ovoga se trljaju donji ekstremiteti,
grudni koš (prednja i zadnja strana), trbušni deo i donji deo leđa.
Frikcija se završava tuširanjem kako bi se sprala so. Posle
ovoga, bolesnik treba da se obriše peškirom i da leži u krevetu

Slika 18. Kataplazma
30-60 minuta. Ovo ponavljati jednom dnevno, u periodu od 2-3
sedmice, a zatim pauzirati 2-4 sedmice.
Ovaj postupak se ne primenjuje kod bolesnika sa oštećenom
i povređenom kožom.
Frikcija solju deluje kao tonik (osvežavajuće), stimuliše cirkulaciju
krvi, rad mišića, nerava i uglavnom se primenjuje kod op –
šte slabosti organizma, febrilnih stanja (groznice), malignih
(zlo ćudnih) tumora, epilepsije (padavice), hroničnih oboljenja.
Umotavanje
Neophodni rekviziti:
1) Čaršav, jedanput ili dvaput presavijen;
2) Ćebe, jedanput presavijeno;
3) Plastična folija (da bi se zaštitio krevet);
4) Infuzija (čaj) od cvetova sena sa cvetnih livada, eukaliptusa,
kamilice ili hajdučice.
Način primene:
1) Krevet pokriti najpre plastičnom folijom, a zatim ćebetom.
2) Čaršav umočiti u toplu infuziju i lagano iscediti, a zatim
prostrti preko ćebeta.
3) Pacijent treba da legne na leđa preko pripremljene podloge.
Čaršav i ćebe se zatim umotaju oko bolesnika od pazuha do
kolena. Bolesnika treba dobro pokriti do nivoa vrata i ostaviti ga
da leži 40-50 minuta.
4) Nakon 60 minuta, čaršav se ponovo umoči u sada već hladnu
infuziju i ponovi se postupak opisan pod tačkom 3. Treba
voditi računa da se pacijent ne prehladi prilikom promene čaršava.
5) Ukloniti vlažan čaršav, a pacijent treba da ostane u krevetu,
dobro pokriven još 30-40 minuta.
Umotavanje ruku i nogu
Postupak je sličan prethodno opisanom, uz prilagođavanje
specifičnostima određenih delova tela