Welcome to the Wellness Future

Welcome to the Wellness future


• Ako ste u potrazi za novim profitabilnim biznisom i želite da se razlikujete od
konkurencije.
• Ako u okviru svog centra ili firme imate potrebu za savetima i uslugama iz oblasti nutricionizma, integrativne i kvantne medicine pravo je vreme da se upoznate sa ovom mogućnošću.

Wellness lifestyle
Mogućnosti primene i prednosti funkcionalne analize i terapije u Wellness industriji.

Ekspanzija zdravstvenog turizma, velike investicije u wellness industriji i sve veći zahtevi korisinika za efikasnim tretmanima koji se baziraju na otklanjanju uzroka a ne posledice, nameće potrebu za novim pristupuom u sveri lepote i zdravlja korišćenjem savremenih uredjaja za funkcionalnu dijagnostiku i terapiju.

Prednost uredjaja za funkcionalnu dijagnostiku i terapiju ogleda
se upravo u tome što su u stanju da problem uoče I otklone još
na ćeliskom nivou i pre bilo kojih simptoma.

Neinvazivni su, bez
ikakvih kontraindikacija i rezultate terapije mogu pratiti i sami pacijenti.
Meni kao nutricionisti ova vrsta analize u mnogome olakšava posao
preporuke ishrane, jer sam u mogućnosti da dobijem veliki broj iscrpnih informacija, koje govore o postojanju netolerancije na neku
hranu, mineralno vitaminskih potreba, funkciju organa za varenje i još mnogo toga što je neophodno ako želimo klijentu odrediti individualni program ishrane ili neke druge terapije. Na ovaj način moguće je
ustanoviti funkciju svakog organa I pratiti efikasnost programa koji
klijent sporvodi.

Ono što je naročito bitno je da ovakav pristup klijentu štedi vreme I novac koji bi potrošili na često nepotrebne preglede I necelishodne lekove. Naravno to ne znači da treba zanemariti upotebu oficialnih metoda dijagnostike i terapije već naprotiv, njihovom sinergijom možemo postići mnogo bolje rezultate.
Investicija u ovaj sistem brzo se isplaćuje jer vam daje prednost u odnosu na konkurenciju, a zadovoljni klijenti su najbolja reklama. Ono što želim posebno da naglasim je neophodnost i kvalitet obuke I podrška u radu koju nidimo našim saradnicima.

SeminariI kontinuirana edukacija obavlja se u skaldu sa matičnim institutom iz Ukraine I našim ministarstvom zdravlja uz mogućnosti dobijanja licence za rad.

Upoznala sam mnogo kolega koji su imali jako loše iskustvo kupujući slične uredjaje preko interneta I preko oglasa. Na tržištu je veliki broj “kopija” koje sem spoljašnjeg izleda nemaju ništa zajedničko sa originalnim uredjajem pa ušteda I manja cena koju plate u startu bude u stvari bačen novac.

Budite ispred konkurencije

Postanite naš eksluzivni partner i obezbedite svojim klijentima vrhunsku uslugu a sebi prednost u odnosu na konkurenciju.

• Ako imate potrebu za savetima iz oblasti nutricionizma, integrativne i kvantne medicine.
• Savremenim uredjajima za funkcionalnu analizu organizma, intolerancije na hranu, mineralno vitaminskih potreba namenjenih Wellness industriji.
• Ako smatrate da je integrativni pristup, logičan i ispravan način da se brinete o svom i zdravlju svojih klijenata.
• ili jednostavno želite novu poslovnu mogućnost, na vaš poziv posetićemo vaš centar i dati najbolju predlog.
Obezbedjujemo:

  • Obuku  iz oblasti nutricionizma, integrativne I kvantne dijagnostike I terapije
  • Opremu, obuku I podršku u radu.

Dopustite da vašu dobru odluku zajedno sprovedemo.