Zeolit-kamen života

Proizvodi na bazi zeolita

 


Detox etiketa nova 21

Zeolit

Prirodni zeolit ili kako ga još zovu vulkansko srce I kamen života zahvaljujući svojoj kristalnoj strukturi, koja izgleda kao sundjer sa šupljinama različitog promera u stanju je da apsorbuje razna jedinjenja i deluje kao jonoizmenjivač.


Šupljine sadrže jone natrijuma i kalijuma, koji se jedine sa toksinima i apsorbuju unutar kristala.
Ova svojstva omogućavaju promenu strukture toksina, pa su završni poizvodi 100 % prirodni, 100 % netoksični
i potpuno bezbedni za ljudsku upotrebu. Zato je od strane FDA (Federalna agencija za hranu i lekove USA)
dobio oznaku GRAS (generalno priznato kao bezbedno)

Više informacija i klinička ispitivanja VIŠE…
Najvažnija svojstva :
Helirajuće i detoksikativno dejstvo zeolita omogućava uklanjanje teških metala, pesticida i drugih toksina iz
organizma, što se naročito odražava na bolje funkcionisanje nervnog sistema, čak i kod osoba koje boluju
od Alchajmerove bolesti, autizma ili demencije
– 40% zeolita
vezuje toksine u gastrointestinalnom traktu, a 60% u krvotoku i to na ćelijskom nivou.
Neutralisani i izmenjeni toksini se 100% izbacuju iz organizma.
Povećava aktivnost glukuronidaze u jetri, enzima koji vezuje ksenoestrogene i druge toksine koji se
odstranjuju preko urina, a može da ukloni čak i alfatoksin (ovo dejstvo se snažno ispoljava u vidu poboljšanja
metabolizma i hormonskih funkcija)
Blokira virusnu replikaciju tako što apsorbuje viralne partikule u mikronske agregate.
Ovaj efekat je dokazan kod koksaki virusa, adeno i herpes virusa ( recimo u slučaju herpes zostera
smanjenje bola nastupa već posle par dana)
Snažan je antioksidant, dobro hvata slobodne radikale i vezuje ih u kompleksne strukture,  inaktivira ih i
eliminiše iz organizma, štiteći ga na taj način od preranog starenja, što se posebno odražava na nervni,

kardiovaskularni i hormonski sistem
Normalizuje pH između 7,35 i 7,45, što je optimalno za efikasnu odbranu nervnih i ćelija imunološkog sistema
( pH od 7,34 je biohemijski preduslov za malignu deobu ćelija, a takođe u kiseloj sredini slabe moždane ćelije,
menja se njihova biohemija i stvaraju pogodni uslovi za razvoj depresije, anksioznosti, demencije pa i raznih
oblika psihoza.
Čisti organizam, povećava efikasnost ćelija u stvaranju energije (na nivou mitohondrija i ATP), što podiže
energetski nivo organizma, poboljšava metabolizam i regeneraciju svih tkiva
Inaktivira i transformiše radioaktivni Cs i Sr u tkivima (dokazano posle Černobila)
Ima hipoalergeni efekat, smanjuje moć alergena iz hrane, pića i uopšte okruženja, neutrališe alergene pre
nego što imunološki sistem počne da reaguje na njih, dovodi do vidljivog smanjenja tegoba prouzrokovanih
polenom, nutritivnim alergenima i medijatorima koji se javljaju u organizmu za vreme akutnih faza migrene,
astme ili artritisa.
Redukuje refluks želudačne kiseline tako što oslobađa protone u digestivni trakt i neutrališe
nirozamine iz hrane, zahvaljujući čemu igra značajnu ulogu u prevenciji kancera.
Podiže nivo serotonina u mozgu, doprinoseći boljem raspoloženju i smanjenju depresivnosti.
Snižava nivo glukoze u krvi kod ekstremno povišenog šećera.
Smanjuje tegobe kod osoba koje konzumiraju narkotike, nikotin, alkohol ili dugo koriste jake lekove,
naročito sedative, kortikosteroide i barbiturate.
Vrši detoksikaciju organizma i smanjuje stepen zavisnosti i tegoba kod apstinencijalnog sindroma.

Poreklo i sastav :
Prirodni zeolit nastaje hidrotermalnom transformacijom vulkanskog stakla
(hlađenjem lave u morskoj vodi). Takvo poreklo mu obezbeđuje bogat i raznovrstan mineralni sastav
u kome preovlađuju silikati i aluminijum, kao i dosta K, Na, Fe i Mn.
Način primene :
Zeolit treba da se pije sa većom količinom vode jer ima prirodnu sklonost da apsorbuje vodu.
Ne treba ga koristiti za vreme upotrebe lekova sa teškim metalima kao što su litijum i platina.
Aktivan je u organizmu 5-7 časova posle konzumiranja.